h

Afdeling

De afdeling Dordrecht heeft verschillende actieve geledingen. De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. De actieve leden nemen deel aan de fractie in de gemeenteraad, voeren verschillende taken uit zoals de tribunes verspreiden, hulpdienst vragen beantwoorden, helpen burgers om politiek actief te worden door op te komen voor misstanden in hun buurt of wijk.

Bestuur belegt minimaal 2x per jaar een Algemene Leden Vergadering. Op deze bijeenkomsten kunnen leden meebeslissen over de ontwikkelingen binnen de afdeling door gebruik te maken van hun stemrecht.
 

Fractie deze actieve leden zijn gekozen door de kiezers in Dordrecht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er zijn nu 2 gekozen gemeenteraadsleden en 2 burgerraadsleden benoemd voor deelname aan de gemeenteraad en onder andere het Drechtstedenoverleg. Ze zijn daarnaast regelmatig bij lokale SP acties te vinden.
 

Media de afdeling heeft een eigen website en maakt gebruik van facebook en twitter om afdelingsnieuws en standpunten van de SP Dordrecht over ontwikkelingen in de lokale politiek kenbaar te maken. Ook geven we gelijk met de verschijning van de Tribune een inlegvel uit op papier met informatie over de afdeling. Zo kunnen de leden het laatste afdelngsnieuws gemakkelijk meelezen.

Actie voeren is van groot belang voor de herkenbare werkwijze van de SP. Zo zijn de actieve leden de ogen en oren van het bestuur op straat en weet de fractie in de gemeenteraad door actief mee te doen vanzelf wat er speelt.

Wordt actief Doe mee! De SP kan niet zonder vrijwilligers. Met zijn allen maken wij Dordrecht een leukere en socialere stad.

Er is van alles te doen.
Praktische zaken zoals: het bezorgen van ons ledenblad, het rondbrengen van folders, de buurt in of op de markt staan om mensen aan te spreken.

De SP heeft ook een hulpdienst die praktische hulp bied door het beantwoorden van vragen van iedereen die dat nodig heeft.

Schroom niet en meld u aan door een mail te sturen naar dordrecht@sp.nl we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

U bent hier