h

Nieuws van de afdeling

11 maart 2019

Provinciale lijsttrekker Lies van Aelst in Dordrecht

Foto: Jan Brongers / Eigen foto

Lijsttrekker Lies van Aelst deed afgelopen zaterdag, 9 maart, mee aan een verkiezingsdebat in Dordrecht. Het ging vooral over de belangrijke regionale thema’s: het tekort aan betaalbare woningen, het openbaar vervoer en een schone, veilige leefomgeving. 

Lees verder
2 februari 2019

Gemeente beloont mantelzorgers

Foto: SP / Ad artikel

Maar liefst 2500 mantelzorgers werden afgelopen week door de gemeente beloond met een bedrag van € 200. Ze mogen dan kiezen uit cash of bonnen. Het ADDD vertelde in een uitgebreid artikel hoe enthousiast deze jaarlijkse bijdrage werd ontvangen. Heel jammer dat de gemeente in 2 stappen deze zo gewaardeerde beloning gaat afbouwen naar een bedragje van € 60 op de in te voeren Dordtpas.

Lees verder
2 februari 2019

Leden bespreken een aantal actuele onderwerpen

Foto: Jack 't Lam / Eigen foto

Eind januari werd er enthouiast van gedachten gewisseld tussen de leden tijdens de eerste ledenvergadering van 2019.

Lees verder
5 januari 2019

Drechtstad van de baan

Foto: Debot

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 sprak de raad aan de hand van een extern rapport over de toekomst van de Drechtsteden. De ene partij streed nog meer dan de andere voor verdere overheveling van taken. Sommige partijen (met name de PvdA en D66) wilden zelfs fuseren tot één grote Drechtstad.

Lees verder
17 december 2018

SP zuinigste partij - maar AD begrijpt er niets van...

Foto: AD / AD

In het AD De Dordtenaar van vrijdag 14 december stond een artikel met als kop “SP kreeg in 2016 te veel, CDA en VVD te weinig”. Wel vaker dekt een kop niet de inhoud van een artikel, maar hier klopt er zelfs ook niets van het hele artikel.

Lees verder
14 december 2018

Woonlasten in Dordrecht - een open brief van de SP aan het Platform tegen de Armoede

Foto: SP / Screenshot raadsinformatiesysteem

In de gemeenteraad over de begroting dienden we als SP een voorstel in om de lokale woonlasten voor alle inwoners te verlagen. Het geld zou moeten komen van het licht verhogen van de belasting voor vastgoed eigenaren, tot het gemiddelde van de grote steden. Helaas werden we hierin alleen door de PVV gesteund. En dat terwijl alle partijen die deelnemen in het Platform tegen de Armoede het erover eens zijn dat de woonlasten in Dordrecht te hoog zijn. Maar waar blijven de daden bij de mooie woorden?

Lees verder

Pagina's

U bent hier