h
3 september 2020

Succesvolle actie tegen wateroverlast!

Foto: Jan Brongers / Eigen foto

Bij bewoners van de begane grond van het Zephyr complex spuit bij heftige regenval het water uit doucheputjes, wasbakken en de WC's de woning in. Hoewel al vaak bij woningbouwcorporatie Trivire aan de bel is getrokken, heeft die er tot op heden niets aangedaan. Bovendien ontkende Trivire ook aansprakelijk te zijn voor de schade aan vloerbedekking en meubels, of voor het weghalen van schimmel.

Lees verder
16 juli 2020

Werkenden zwaar belast, vastgoedeigenaren gepamperd

Foto: SP / Livestream raad

In het AD van woensdag 15 juli stond een interessant artikel over de
torenhoge huren die vastgoedeigenaren eisen van winkeliers in Dordrecht. Ook winkels die goed draaien worden door die huren de één na de ander gedwongen de deuren definitief te sluiten, of worden minimaal de binnenstad uit gejaagd. In korte tijd hebben vier winkels alleen al aan de Sarisgang (bij de markt dus), besloten te vertrekken.

Lees verder
10 juli 2020

Stop onbetaalbaar parkeren bij Ziekenhuis!

Foto: ASZ

Op dit moment betalen medewerkers en bezoekers van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) een redelijk bedrag voor parkeren. Hetzelfde geldt voor bezoekers van de Sportboulevard. De parkeergarage en het parkeerterrein zijn in handen van de gemeente, die de tarieven bepaalt. Deze voorzieningen gaan echter verdwijnen. Als het aan het gemeentebestuur ligt komt er een commerciële parkeergarage, waarvan de eigenaar kan vragen wat die wil. Zelfs
als de nieuwe parkeergarage zou gaan vragen wat de gemeente hoopt, dan zullen medewerkers van het ziekenhuis tot DUIZEND EURO meer gaan betalen per jaar. Een regelrechte aanslag op de levensstandaard van het zorgpersoneel. Ook sporters zullen straks veel meer gaan betalen.

Lees verder
12 mei 2020

Afschaffen kwijtschelding?

Foto: SP / Bewerking van bestaande logo

Terwijl honderdduizenden mensen in ons land hun baan dreigen te verliezen door de coronacrisis zijn er vanuit het Waterschap Hollandse Delta plannen om de kwijtschelding van de waterschapslasten gedeeltelijk af te schaffen. Hierdoor moeten huishoudens al gauw 185 euro per jaar meer gaan betalen!

Lees verder
7 mei 2020

Fixi en fictie - SP stelt vragen over afhandelen meldingen

Foto: Bewoner Crabbehof / Facebook

Burgers van Dordrecht die vuil op straat zien liggen, of die een kapot bushokje zien, of andere zaken die niet in orde zijn, kunnen dat melden bij de Wijklijn. De gemeente pakt de melding dan op, neemt actie, en zet de melding op afgehandeld als het probleem is opgelost. Helaas blijkt maar al te vaak dat er helemaal niets gebeurt met de meldingen, maar dat ze gewoon gesloten worden. Zonder enig overleg met degene die de melding heeft gedaan.

Lees verder
4 april 2020

Behoud de Berckepoort!

Dordrecht wordt steeds trotser op haar historische binnenstad en vele
monumenten. Ook economisch legt dit Dordrecht geen windeieren door het aantrekken van bezoekers en toeristen die in onze stad verblijven.

Lees verder
16 maart 2020

Fractiespreekuur maandag 23 maart gaat NIET door

Foto: WHO

Als SP volgen wij de richtlijnen met betrekking tot het Corona virus. Zowel landelijk als hier in Dordrecht zijn er in ieder geval tot 6 april geen bijeenkomsten. Om die reden gaat ook het aangekondigde fractiespreekuur in Wielwijk op maandag 23 maart NIET door.

Lees verder
12 februari 2020

Fractie spreekuur in Crabbehof

Als SP-fractie in Dordrecht gaan we graag in gesprek met zoveel mogelijk inwoners van Dordrecht. Daarom zal ons raadslid Ronald Portier regelmatig, steeds in een andere wijk, een spreekuur organiseren. Maandag 17 februari is hij in Crabbehof. Samen met leden van onze hulpdienst en ons bestuur. Heeft u vragen over de lokale politiek? Twijfels over het beleid van de gemeente? Ideeën hoe het beter kan? Iedereen is welkom om langs te komen tussen 20:00 en 21:30 uur. Ook kunt u bij ons terecht met vragen en/of klachten over de pilot om van Crabbehof een gasloze wijk te maken.

Lees verder
5 januari 2020

Bezuinig op bestuur, niet op voorzieningen!

Foto: Rijksdienst cultureel erfgoed / wikimedia

Alle fracties uit Dordrecht wezen op de bijeenkomst van de Drechtraad de bezuinigingen die voorgesteld werden op de sociale voorzieningen af. Het bestuur van de Drechtsteden, wil echter deze bezuinigingen toch doorzetten en heeft de verschillede gemeenten om reacties gevraagd.

Lees verder
5 januari 2020

Verslag SP fractie 2019

Foto: Rudolphous / wikimdia

Ook in 2019 hebben we als SP ons weer op vele punten in de raad ingezet voor de belangen van gewone Dordtenaren. Een gedetailleerd verslag kunt u lezen in de bijlage.

Lees verder

Pagina's