h

Remi Poppe over sloop boerenbedrijf en biodiversiteit

2 maart 2004

Remi Poppe over sloop boerenbedrijf en biodiversiteit

Voormalig tweede kamerlid Remi Poppe was gisteravond bij ons als gastspreker tijdens de kerngroepbijeenkomst.
Remi Poppe
Remi in Dukdalf - Wijkcentrum Nieuw Krispijn - Mariastraat Dordrecht.

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:

-Er is een informatie video vertoond over de SP met daarin ondermeer beelden Heerlen, een van de actiefste afdelingen van het land, het partijkantoor in Rotterdam, de webmasters, campagne activiteiten, uitleg over de werkwijze van de straat op gaan en de mensen opzoeken, hun problemen in kaart brengen en daar actie op ondernemen als er van misstanden sprake is.

-Remi Poppe vertelde in verband met zijn huidige bezigheden als activist en onderzoeker over zijn bemoeienis met het Platform ABC ( Aarde Boer Consument ) en zijn bezoeken aan de boeren die hij daar nu voor aflegt. Na afloop deelde Remi aan de aanwezigen het bijbehorende boekje uit. Er wordt in uitgelegd hoe door globalisering, schaalvergroting en teloorgang van de biodiversiteit onze voedselsoevereiniteit in gevaar komt. Veel van de benodigde maatregelen zijn uitsluitend in Europees verband te nemen, vandaar dat dit ook een zeer actueel onderwerp is met de naderende verkiezingen en de opkomst van een heuse dierenomroep.
-Vervolgens is er uitvoerig ingegaan op de oorzaken van de problemen die zich in steeds grotere mate voordoen sinds de afbraak van de sociale woningbouw.

Het was een zeer leerzame bijeenkomst, en namens het bestuur willen we Remi dan ook bedanken voor zijn inspirerende bijdrage.

U bent hier