h

Feiten over de Floriade

25 oktober 2004

Feiten over de Floriade

1.) In december 2004 zal door de Nationale Tuinbouwraad gekozen worden de locatie Drechtsteden ( = Sophiapolder, Venlo, Arnhem en Rotterdam, voor organisatie van de Floriade 2012. ) Inmiddels hebben Rotterdam en Arnhem hun kandidatuur ingetrokken vanwege de financiële risico´s en grote maatschappelijke tegenstand.

.

2.) De Sophiapolder, is een 77 hectare groot eiland in de rivier de Noord nabij Hendrik-Ido-Ambacht, en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, is aangewezen als locatie waar natuurcompensatie voor de Betuwelijn moet plaatsvinden. Als hieraan getornd wordt dan worden er allerlei verkiezings-beloftes verbroken en zouden de VVD en Bisnislobby het winnen de zeer verdeelde coaltiepartijen en de oppositie. Het lijkt de Betuwelijn wel!

3.)De laatste editie van dit grote bloemenfeest leverde voor de gemeente Haarlemmermeer een verlies op circa 8,5 miljoen euro. De gemeente Zoetermeer, die de eer had het festijn in 1992 te organiseren, moest dit bekopen met een verliespost van ´maar´ 10 miljoen euro. Het verleden lijkt aan te tonen dat het organiseren van de Floriade een allesbehalve lucratieve zaak is.

4.) In de Provinciale Staten is een meerderheid tegen de lokatie Drechtsteden als lokatie voor de Floriade 2012.


5.)
Er zit een gat van 20 miljoen Euro in de begroting dat grotendeels ten laste van het Gemeente Budget zal komen.

6.) 26 Oktober gaat de Dordtse gemeenteraad er over vergaderen….oa over een mogelijke verzekering tegen ´slecht weer´ zoals te lage bezoekersaantallen.

7. Details over de verzekeringspremie zijn nog niet bekend...

U bent hier