h

Cliënten De Grote Rivieren ziedend na onaangekondigde reorganisatie

5 mei 2006

Cliënten De Grote Rivieren ziedend na onaangekondigde reorganisatie

Na een nieuwe onaangekondigde reorganisatie zijn de cliëntenraden van De Grote Rivieren ziedend. Ze vinden dat de instelling voor geestelijke gezondheidszorg de belangen van haar cliënten uit het oog verliest.

De centrale cliëntenraden van De Grote Rivieren, de instelling die de geestelijke gezondheidszorg levert in bijna heel Zuid-Holland Zuid, zijn boos op deze organisatie. Voor de tweede keer in korte tijd voert die een reorganisatie door zonder het wettelijk verplichte overleg met cliëntenraden.

Het gaat deze keer om de overplaatsing van regiohoofden bij de afdeling rehabilitatie. Daar zijn onder meer arbeidstherapie en begeleid wonen voor mensen met langdurige, ernstige problemen ondergebracht. Werd eerder al het aantal regiohoofden teruggebracht van zes naar vier, onlangs bleek dat deze ook nog eens andere regio's toebedeeld kregen.

Behalve een leidinggevende rol hebben ze ook een functie bij crisis-situaties. Ze zijn dan aanspreekpunt voor cliënten en hebben korte lijnen naar de politie, woningbouwverenigingen en gemeenten, zodat ze snel actie kunnen ondernemen.

'Juist in die situaties is het voor ons van belang dat er mensen zijn die we kennen en vertrouwen. Het kost ons al snel een jaar om aan een nieuwe medewerker te wennen', vertelt W. van Vught van de cliëntenraad van de Gorcumse vestiging van de afdeling rehabilitatie.

Personeelsleden van die vestiging hebben in een gesprek met hun manager hun boosheid uitgesproken. Ook zij werden verrast: ,,Bij de vorige reorganisatie werd ook al rust in de tent beloofd."

Volgens De Grote Rivieren ligt er echter een positief advies van de ondernemingsraad.

Volgens communicatie-adviseur E. van der Sluis is het de bedoeling de kwaliteit te verbeteren: ,,Onze regio-hoofden wisten van elkaar nauwelijks hoe ze werkten. Door hen te laten rouleren kun je veel meer kennis en ervaring uitwisselen. Cliënten beschouwen elke verandering al snel als een verslechtering, maar dat is juist niet de bedoeling. We hebben alleen onderschat welke impact deze maatregel op hen heeft.

Volgens voorzitter H. Dahlem van de cliëntenraden ligt daar het probleem: ,,Bij bedrijven is zo iets heel gewoon, maar De Grote Rivieren is geen bedrijf. Men verliest de belangen van de cliënt uit het oog.

De cliëntenraden hebben inmiddels bij de Raad van Bestuur geëist dat de maatregel teruggedraaid wordt.

U bent hier