h

Dordtse ambtenaar in radio uitzending over Bajesboten.

15 mei 2006

Dordtse ambtenaar in radio uitzending over Bajesboten.

Samenvatting radio 1 uitzending 15 mei 2006 - de ochtenden – het onderzoeksuur.

In Rotterdam liggen 2 bajesboten , gevangenissen op het water, bestemd voor illegale vreemdelingen waar geen journalist ooit binnenkomt. Het meerendeel van deze mensen is niet crimineel, hun enige fout is vaak dat ze zonder papieren werden aangehouden. Het regime is hard en de leefomstandigheden zijn slecht op die boten zo bleek eerder dit jaar. Toch komen er nog zeker 3 bajesboten bij, onder anderen in Zaanstad en Dordrecht.

Gegoochel met etiketten

Justitie wil het aantal bajesboten uitbreiden, en dat levert een schimmig onderhandelingspel op tussen gemeenten en justitie. Met vooral veel gegoochel met etiketten voor de gevangenen die in deze boten moeten komen. Het ministerie van justitie probeert de gemeenten te verleiden mee te werken aan het afmeren van deze omstreden boten voor vreemdelingenbewaring. Omstreden omdat onduidelijk is welke groep vreemdelingen hier wordt opgesloten. Wie komen er op die boten te zitten en wie controleert of er echt geen mensen op komen te zitten die er niet op thuishoren?

Dordrecht krijgt een bajesboot. Het ministerie van Justitie had er om verzocht en de gemeente heeft er nu mee ingestemd.

Burgemeester Bandell: ‘er komen illegale vreemdelingen op waarvan de nationaliteit nog niet is vastgesteld, alleen mannen, geen vrouwen , geen kinderen, en geen uitgeprocedeerde asielzoekers.

Woordvoerder Langsmit van de gemeente Dordrecht: “Er is wat contact geweest tussen de rijksgebouwen dienst en de havendienst in Dordrecht en daarna is er in juli 2005 een formeel verzoek gekomen van het ministerie van justitie aan het college van b en w met de vraag of ze wilden meewerken aan het afmeren van deze detentieboot in Dordrecht en de tweede Merwedehaven leek de beste optie.”

Hoe weet de burgemeester nou zeker dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers op die boot komen?
Langsmit; “Er is een afspraak gemaakt en geen er van uit dat dit afspraak nagekomen wordt. We moeten er op kunnen vertouwen en gaan daar niet lopen controleren. De afspraken zijn in brieven vastgelegd.”

Wat doet de burgemeester als zou blijken dat er toch mensen verblijven die er niet in thuishoren?
Langsmit: “Ik denk dat het college zou beginnen met de minister aanspreken op de afspraken zoals ze gemaakt zijn.”

Ondanks de beloften aan gemeenten worden er dus toch uitgeprocedeerde in opgesloten. In Zaanstad hebben ze er iets op gevonden en neemt een raadslid zitting in een commissie van toezicht op de bajesboot. Dat is met justitie afgesproken en zou de oplossing zijn om inhumane toestanden en mensenrechtenschendingen te voorkomen.

uit dezelfde uitzending: interview met hoogleraar vreemdelingenrecht Anton van Kalmthout

U bent hier