h

SP bezorgd om jeugdzorg en Auriga

2 mei 2006

SP bezorgd om jeugdzorg en Auriga

DORDRECHT - De SP-Statenfractie luidt de noodklok over de gang van zaken rondom jeugdzorg in de provincie Zuid-Holland en bij het Dordtse internaat Auriga.

De Socialistische Partij maakt zich zorgen om de wachtlijsten voor jeugdzorg en de enorme bureaucratie. ,,Het lange traject dat de instellingen moeten bewandelen om nieuwe projecten of ideeën van de grond te krijgen, is een belangrijke oorzaak voor de enorme wachtlijsten", schrijft de fractie na een werkbezoek aan het Dordtse internaat. Bij Auriga wordt huisvesting en begeleiding geboden aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen. De crisisopvang van Auriga staat op de tocht door gebrek aan financiën. ,,De nood is erg hoog.’’

De Socialistische Partij vindt de situatie zorgwekkend en maakt zich verder grote zorgen over bepaalde groepen jongeren. ,,Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoeveel zwerfjongeren er in de provincie zijn."Volgens de SP is er een groot gat tussen het aantal dakloze jongeren dat op straat ronddoolt en het aantal opvangplekken. De fractie hamert op een onderzoek en vraagt ook aandacht voor probleemjongeren die zonder strafblad in een justitiële jeugdinrichting verblijven. Dat is het gevolg van gebrek aan opvang in de jeugdzorg.

U bent hier