h

Concept voorstel uitsluiting kiesfraude met stemmachines en stemcomputers

15 september 2006

Concept voorstel uitsluiting kiesfraude met stemmachines en stemcomputers

Om de controleerbaarheid van verkiezingsuitslagen en stemcomputers (*1) te waarborgen kan volgens de SP worden volstaan met eenvoudige software-matige aanpassing, evenals een eenvoudige aanpassing aan de stemprocedure.

Ons baserend op de documenten onderaan dit bericht vragen wij uw steun voor het volgende voorstel, of delen daarvan.

  1. Per uitgebrachte stem een bonnetje uit laten printen waarop uit te lezen is uit welk district iemand afkomstig is, in welk district de stem is uitgebracht en op welke kandidaat en partij. Dit garandeerd de anonimiteit van de kiezer te allen tijde
  2. De kiezer leest het bonnetje en indien het overeenkomt met zijn of haar stemintentie dan deponeert hij of zij dit bewijsdocument voor het oog van een videocamera in een opslagstembus die na afloop van de verkiezingsdag verzegeld wordt.
  3. De bonnetjes zijn geschikt om te worden ingelezen door een extern systeem, waarvan de kinderlijk eenvoudige broncode voor iedereen ter inzage ligt inclusief begrijpelijke en goed leesbare handleiding voor beginnende programmeurs.
  4. Er dient alleen gebruik te worden gemaakt van stemapparaten die geproduceerd zijn door fabrikanten die mee willen werken aan een snelle invoering van het voorstel, met dien verstande dat prioriteit dient te worden gegeven aan een pilot die ingaat op 22-11-2006 en waarbij we aannemen dat dit nog voor prinsjesdag voorgelegd wordt ter beoordeling aan gemeenten, leveranciers, politieke partijen en regeringsverantwoordelijke minister.
  5. De ontwikkeling en in produktiename van het systeem alsmede het verbeteren en onderhouden ervan dient te geschieden door stagieres van Leerparken, onder bestuurlijke supervisie van gemeentraad, technisch ondersteund door studenten van Technische Universiteiten zoals Delft en Wageningen.
  6. Het kan gefinancierd worden uit de onderbesteding van de pot vergroting burgerparticipatie en democratisering.
  7. En we gaan weer over tot de orde van de dag.

Ingestuurd door afdeling onderzoek Dordrecht

(*1) in plaats van stemmachines, want ze draaien op software. stemmachine is afkomstig uit de tijd van mechanische ponsmachines waarvan de werking voor leken in principe controleerbaar was. Het begrip stemmachine is niet van deze tijd. Het zijn computers waarvan de basisprogrammatuur waar ze op draaien in principe geschikt is om schaakprogramma's op de draaien...

U bent hier