h

Preventie van Balkenende 4 een zegen voor het land en voor Dordrecht

19 november 2006

Preventie van Balkenende 4 een zegen voor het land en voor Dordrecht

Dordrecht.

Debat in Kunstkerk over het belang van landelijke verkiezingen voor Dordtenaren

Afgelopen zaterdag gingen de Dordtse wethouders Hans Spigt (PVDA), Dion van Steensel (CDA) en Ferdinand van den Oever (VVD) in op vragen van Dordtenaren. Het vond plaats in de Kunstkerk, in de Museumstraat. Het werd georganiseerd door RTV Dordrecht. Namens de SP was toekomstig Tweedekamerlid Hans van Leeuwen deelnemer aan het debat. En dat was maar goed ook. Hij was de enige politicus met kritiek op het beleid van het kabinet Balkenende. De presentatie was in handen van Thijs Blom. De uitzending is maandag en dinsdag en wordt elk uur herhaald

De voorstelling werd ingeleid door de Dordtse rappersformatie DRAGERS. De rappers waren zeer scherp en kritisch over hoe zij de Dordtse samenleving beleven. De tekst en het filmpje is binnenkort hier te lezen/downloaden.

Dragers stemmen SP

Dordtse rappersband Dragers stemmen SP

De discussie begon met het voorstellen van de wethouders die allemaal zeer positief waren over het door hen uitgevoerde kabinetsbeleid in Dordrecht. De insteek van het debat was wat de landelijke politiek met name via het Grotestedenbeleid voor de inwoners van een stad als Dordrecht kan doen. De mooie woorden van alledrie de wethouders over de aanpak van de huisvestingsproblemen, arbeidsmarktbeleid en economie leidden tot veel kritische reacties uit het publiek.

Door jongeren uit verschillende wijken werden voorbeelden gegeven van verplaatsing van problemen in plaats van het oplossen ervan. Zo waren er klachten over het zogenaamde spreidingsbeleid ten aanzien van bewoners die uit de gesloopte huizen van Krispijn naar Wielwijk en Crabbehof verhuizen en niet naar Sterrenburg, Stadspolders en Dubbeldam. De oorzaak hiervan is dat er veel meer gesloopt wordt dan dat er bijgebouwd wordt in Dordrecht, en wat er bijgebouwd wordt is zoveel te duur dat de bewoners niet in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Kortom veel te weinig sociale woningbouw. Wethouder van Steensel probeerde dit te weerleggen met een voorbeeld waar bij nieuwbouw slechts twee woningen van een heel blok boven de huurtoeslaggrens lagen. Hierop reageerden mensen uit het publiek met de opmerking dat dat alleen maar seniorenwoningen waren.

Hans van Leeuwen in antwoord op de vraag naar het belang van de tweede kamerverkiezingen voor de Dordtenaren: "als we er met zijn allen voor zorgen dat er geen vierde kabinet Balkenende komt dan is dat een zegen voor het land en voor de Dordtenaren." Vervolgens ging hij in op de nieuwe woningnood, met name voor starters in de Randstad is het haast ondoenlijk om aan een betaalbare woning te komen, of het nou sociale huur of koop is. Bovendien maken in steeds meer gevallen de projectontwikkelaars uit wat voor soort woningen dat ze willen bouwen.
Hans van Leeuwen (SP) - 16 op de kandidatenlijst
En dat zijn meestal niet de goedkoopste woningen. Door de invoering van steeds meer marktwerking op de woningmarkt - en marktwerking betekent gericht op winst - bouwen corporaties, projectontwikkelaars en grondeigenaren liever zoveel mogelijk dure huizen. Dit gaat ten koste van de noodzaak om meer te investeren in sociale huisvesting en sneller te bouwen. Voor Hans van Leeuwen is nog steeds van toepassing dat je in gelul niet kan wonen. Het landelijke beeld toont aan dat overal bouwachterstanden zijn en dus in veel te hoog tempo gesloopt wordt.

Een ander item werd aan de orde gesteld door dhr van Straten uit Wielwijk die de Wethouders er nog eens aan herinnerde dat de Dordtse Rekenkamer aangetoond heeft dat zij de gemeenteraad onvolledig hebben geinformeerd over tegenvallende (meer)uitgaven en teleurstellende financiele resultaten betreffende een aantal grote economische projecten in Dordrecht. Hij wees op de plicht van het college om adekwaat verantwoording af te leggen aan de volksvertegenwoordiging. De verantwoording over de besteding van het gemeenschapsgeld laat in Dordrecht ernstig te wensen over zo blijkt uit het rekenkamerrapport Dordtse Dromen. Een Dordtse SP-er deed hierop een duit in het zakje door zijn visie op de oorzaken hiervan te geven. Het kwam er volgens hem op neer dat onderzoek uitwijst dat landelijk slechts een handjevol gemeenteraadsleden enigszins op de hoogte zijn van de wet Besluit Begroting Verantwoording (BBV) waardoor de gemeentelijke jaarrekeningen in Dordrecht geen goedkeuring op het aspect rechtmatigheid krijgen. Zo valt het de gemeenteraad al jaren niet op dat de wettelijk verplichte nota Verbonden Partijen - krachtens de lokale financiele verordening in Dordrecht - nog steeds niet bestaat. Opvallend was de reactie van VVD wethouder Van den Oever die zei dat de samenleving niet gebaat is bij financiele rechtmatigheid, er zijn al 'regeltjes' genoeg. Dit laatste werd beaamd door presentator Thijs Blom. Maar wetgeving die de bedoeld is om democratische rechten zoals het budgetrecht van de gemeenteraad te waarborgen zijn wel van een andere orde dan bijvoorbeeld een antiplak-verordening. Qua prioriteit.

Verder werd door centrumbewoner en SP-er Bernier Jonker gepleit voor een hostel voor de opvang van dakloze jongeren. Ook trok hij de optimistische geluiden over de afgenomen werkeloosheid en bijstandgerechtigden in Dordrecht in twijfel. Ruim een derde van de mensen die 'aan het werk zijn' zitten in een reintegratietraject of hebben een tijdelijk contract en het is een grote vraag of zij niet binnen afzienbare tijd weer terug in de bijstand zitten of in de uitzichtloze reintegratiecaroussel blijven hangen.

De SP is voor opheffing van de kostenverslindende reintegratiehandel.

U bent hier