h

Meten is weten

3 juni 2016

Meten is weten

Foto: Alex Groen / Eigen foto

Zoals jullie misschien wel uit de media hebben kunnen oppikken, is de SP begonnen om de situatie rond Chemours( Dupont) te onderzoeken. Jarenlang heeft Dupont het giftige PFOA in grote concentraties uitgestoten. De overheid, RIVM en milieudienst, hebben hen daarin gesteund, door ongezonde hoeveelheden uitstoot toe te staan.

Al 25 jaar kwamen uit de VS waarschuwingen dat deze waarden ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrachten. Dat was voor de overheid geen reden om de normen aan te scherpen. Dat kwam pas jaren later nadat er steeds meer aandacht voor de gezondheidsrisico’s hiervan kwam. Het balletje ging pas echt rollen toen de website “Follow the money”er aandacht aan ging besteden. De media sprongen erop.

Het gevolg was dat vele bewoners van de Merwedewijk, ex- en huidige werknemers zich zorgen gingen maken over de hoeveelheid PFOA’s in hún bloed. Degenen die onderzocht zijn, ontdekten dat sommigen waarden hadden die vele malen de norm overtroffen. De ongerustheid nam alleen nog maar toe! Waarop de huidige eigenaar, (Chemours), de zaak probeerde te sussen. De excuses waren dat het middel niet meer gebruikt werd sinds zij het bedrijf van Dupont hadden overgenomen en ze zich niet verantwoordelijk voelden voor vervuiling van de vorige eigenaar. Op de vraag of mensen die zich zorgen maakten ook een bloedonderzoek konden krijgen zoals Chemours bij een paar van hun werknemers wel had gedaan, werd negatief gereageerd.

Ook de overheid was slechts bereid tot enige spot-check’s en vond geruststelling voor de bewoners niet een prioriteit. Maar zij hebben dan ook net zo goed boter op hun hoofd. Want ook de overheid is in gebreke gebleven. Zij hebben immers alle signalen over het gevaar van PFOA’s jarenlang naast zich neer gelegd. De normen hadden jaren eerder al aangescherpt moeten worden!

Dus zijn wij in actie gekomen. We zijn de wijk ingegaan. Eerst met een vragenformulier. Hierin stonden vragen over hoeveel mensen zich zorgen maakten, hoeveel mensen een bloedonderzoek zouden willen en of ze de €80,= die een onderzoek kost zelf konden betalen. De week daarop zijn we met acht Dordtse SP’ers, ondersteund door Paul Ulenbelt, ons Tweede Kamerlid, de wijk weer ingegaan om de vragen weer op te halen. Het was een actie om een beeld te krijgen over de mening binnen de wijk. We hebben ongeveer een kwart van de wijk bezocht. In dit kwart waren al ruim honderd mensen die een bloedonderzoek zouden willen. Wat naar ons inzicht een goed beeld geeft.

Mensen die ongerust zijn mogen meer verwachten van dit bedrijf en de lokale overheid. Als Chemours en Dupont via dure juridische hulp het voor elkaar krijgen om deze bloedtesten te ontlopen, dan zou de gemeente die verantwoordelijkheid moeten nemen. Laat de gemeente de bloedtesten betalen om zo de ongerustheid onder haar bevolking weg te nemen. De kosten zouden zij dan op de betrokken bedrijven moeten verhalen.

Wij weten donders goed dat er geen pil is die je van PFOA’s af helpt. De eventuele schade is al aangericht! Wij vinden wél dat je bewoners niet langer in het ongewisse kunt laten. Dat is ons enige doel. We bemoeien ons niet met schadevergoedingen en andere claims. Dat moeten anderen doen. Wat ons stoort is, dat een Amerikaans bedrijf werkt onder het principe: het mag totdat wordt bewezen dat het gevaarlijk is. Terwijl wij hier vinden: het mag als het bewezen is dat het niet gevaarlijk is! Dat is ook één van de redenen waarom we zo tegen TTIP zijn. Maar vooral zijn we van mening dat Dupont en/of Chemours hun verantwoordelijkheid moet oppakken en de onrust binnen de bevolking moet proberen weg te nemen. Bloedtesten vergoeden is voor een multinational  maar een schijntje.

 

Reactie toevoegen

U bent hier