h

Standpunt SP over poortblokkade Dupont / Chemours

17 oktober 2016

Standpunt SP over poortblokkade Dupont / Chemours

Foto: Jan Brongers / Eigen foto

Fractie en bestuur van de SP Dordrecht hebben kennis genomen van de voorgenomen poortblokkade bij de bedrijven Dupont en Chemours op 5 november a.s.

Als SP delen we de ongerustheid rond de veiligheid rond deze bedrijven. Ook wij zijn verontwaardigd over de jarenlange uitstoot van PFOA en andere gevaarlijke stoffen, en over de reeks van incidenten, waaronder de recente uitstoot van formaldehyde. Het bedrijf verzuimde de zeer grote formaldehyde lekkage in augustus prompt te melden aan het plaatselijke bestuur. Hiermee toonde het bedrijf zich niet loyaal in de samenwerking met provincie en gemeente.

Wij zijn van mening dat chemische productie in een dichtbevolkt land als Nederland alleen plaats kan vinden als aan de strengste eisen wordt voldaan. Indien de productie van bepaalde stoffen niet op een veilige manier plaats kan vinden, dan moet die productie gestaakt worden en moet gezocht worden naar alternatieve productie.

Terecht heeft de provincie op dit moment de productie van Delrin stilgelegd, tot zekerheid geboden wordt dat geen nieuwe uitstoot van formaldehyde plaats vindt.

Tegelijkertijd is verplaatsing van de productie naar andere dichtbevolkte gebieden geen oplossing. Wij staan dan ook niet achter het idee van een verhuizing naar de Botlek.

Ook mogen de werknemers van Dupont en Chemours niet het slachtoffer worden van het beleid van eigenaren en directies in het verleden. Sluiting van het
hele bedrijf is dan ook wat ons betreft niet aan de orde. Wel betrokkenheid en controle van zowel de werknemers binnen het bedrijf, als van daadwerkelijke
deskundigen (chemici, werktuigbouwkundigen etc.) van buiten het bedrijf op de productieprocessen.

Waar nodig moeten alternatieve fabricagewijzen, of zelfs andere eindproducten worden ontwikkeld. Ons uitgangspunt is dat de belangen van bewoners en
werknemers voor een schone en veilige productie gelijk zijn, en niet ondergeschikt gemaakt mogen worden aan de winsten voor de bezitters.

Als SP steunen wij een symbolische poortblokkade. Wij roepen de actievoerders ook op om de blokkade daadwerkelijk symbolisch te houden. Een volcontinue
chemisch bedrijf kan niet van het ene op het andere moment stil gezet worden zonder juist die gevaren op te roepen als waar tegen geprotesteerd wordt. Ook moet een ongestoorde ploegenwisseling plaats kunnen vinden. De actie moet zich immers richten op de eigenaren en directies van de bedrijven, en niet tegen de werknemers.

Tenslotte roepen we de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht op om alsnog een gratis bevolkingsonderzoek aan te bieden aan alle omwonenden, een onderzoek dat ook breder zou moeten zijn dan alleen de mogelijke aanwezigheid
van PFOA in het bloed.

Reacties

slappe knieen praat van de sp ,dupont moet gewoon helemaal weg .kom eens voor de (oud)bewoners op die worden al decenia lang als paria in dordrecht behandeld en de sp doet doodleuk mee door weg te kijken .de bloedtest fase zijn wij allang voorbij , wij worden er ziek van en gaan er aan dood maar dan is de sp doodstil jammer genoeg .
het is dupont personeel wat zeer aggresief naar buurtbewoners is online ,kom niet aan hun vreten want dan moet je het bezuren ,ook dan is de sp doodstil .

Beste Kelly,

Het is naar mijn idee niet heel reëel om te stellen dat de SP stil is op het gebied van Dupont / Chemours. Wij komen op voor bewoners en werknemers. En we stellen duidelijk dat we geen uitstoot van giftige stoffen meer accepteren. Als je echt wil dat het geluid van de SP nog luider klinkt, dan zou ik zeggen, blijf niet aan de kant staan maar sluit je aan en doe mee.

Reactie toevoegen

U bent hier