h

Start Nationaal zorgfonds Drechtsteden succesvol

29 september 2016

Start Nationaal zorgfonds Drechtsteden succesvol

Foto: Jan Brongers / Eigen foto

Op 28 september jl. heeft de aftrap van het Nationaal Zorgfonds plaatsgevonden. In zaal “de
Plint” kwamen 112 geïnteresseerden mensen af op deze avond. Het publiek bestond uit
geïnteresseerde bewoners, zorgverleners en mensen uit de lokale politiek. Het CDA, PvdA,
Groen Links en SP waren aanwezig. De SP met een flinke vertegenwoordiging. Een forse
opkomst waar de organisatie tevreden over was.

Om tot een nieuw zorgstelsel te komen, waarbij iedereen de zorg krijgt die nodig is, en zonder eigen risico, wordt er in het hele land lokaal actie gevoerd om het Nationaal Zorgfonds te realiseren. Zo ook in Dordrecht met als doel een breed draagvlak te creëren en een actiecomité te vormen waarin bewoners, politici en zorgverleners zitting kunnen nemen.

Van de aanwezigen hebben 10 mensen te kennen gegeven aan het comité deel te nemen, en 11 mensen willen deelnemen om actie op straat te voeren. 41 mensen hebben te kennen gegeven hier over na te willen denken!

De start van het Nationaal Zorgfonds in de Drechtsteden is succesvol geweest en er zal de
aankomende maanden vaker actie gevoerd gaan worden, op de markt en in de wijken van Dordrecht.

Reactie toevoegen

U bent hier