h

Start landelijke campagne voor een Nationaal ZorgFonds

29 november 2016

Start landelijke campagne voor een Nationaal ZorgFonds

Foto: Renz Loermans / Eigen foto

Zaterdag morgen vertrokken er uit Dordrecht ruim 30 medestanders van de landelijke campagne voor een Nationaal ZorgFonds richting Den Haag. Samen met ruim 2000 sympathisanten uit heel Nederland verzamelden zij zich op het Spuiplein om de aftrap bij te wonen. De aftrap van de Nationaal ZorgFonds 100-dagentour.

De bijeenkomst werd geopend door psychiater Cobie Groenendijk. Diverse sprekers gaven daarna blijk van hun onvrede over: de marktwerking, de zorgverzekeraars, beloningen van topbestuurders, de hoogte van het eigen risico, de bureaucratie voor de zorgverleners, het oerwoud aan polissen, het vermogen dat verzekeraars hebben opgepot en zo verder en zo verder. Het werd duidelijk dat het zorgfonds een adequaat antwoord is op de weerzin tegen de huidige situatie rondom de Zorg.

Inmiddels hebben meer dan 215 duizend mensen het manifest voor het zorgfonds ondertekend. Ook 50Plus en de Partij voor de Dieren hebben het initiatief van de SP omarmd. Net zoals een reeks ouderenorganisaties;  o.a. Omroep Max, FNV senioren en KBO Brabant.  Na de bijeenkomst volgde er nog een gezamenlijke mars richting Malieveld. Het was een imposante, maar ook bonte stoet van mensen die genoeg hebben van het huidige zorgstelsel en het de hoogste tijd vinden voor verandering in de Zorg.
Deze aftrap had tot doel de start van diverse landelijke en plaatselijke acties te markeren. Acties die op diverse plaatsen in het land georganiseerd gaan worden. Met o.a. op 18 februari  “de grote Nationaal Zorgfonds actiedag”. Deze acties gaan door tot aan de landelijke verkiezingen op 15 maart.  Ook hier in Dordrecht zullen diverse acties plaatsvinden. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden middels het , Facebook  en op https://dordrecht.sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier