h

Bewoners in actie tegen verkeershinder

28 juli 2017

Bewoners in actie tegen verkeershinder

Foto: Alex Groen / Alex Groen

Bewoners in actie tegen Verkeersoverlast  

Op donderdagavond 20 juli presenteerde de SP op een bewonersavond bij café Sebes op de Krispijnseweg de resultaten van een onderzoek naar verkeershinder.

Aanleiding voor het onderzoek waren signalen van bewoners die de SP bereikten: “De vouwen worden uit je broek gereden op het zebrapad” of “zelfs met het raam dicht kunnen wij elkaar niet meer verstaan.” In de maanden juni en juli is het actieteam van de SP zes keer op pad geweest om uiteindelijk met 71 bewoners van de Krispijnseweg te spreken. Zo is een goed beeld ontstaan van hetgeen er onder de bevolking leeft.

Belangrijkste uitkomst: Vier op de vijf bewoners van de Krispijnseweg ondervinden last van het verkeer.

De grootste bron van ergernis voor bewoners vormt de snelheid. Ongevraagd gaven meerdere bewoners aan dat er niet gewoon veel te hard gereden wordt: Nee: “de Krispijnseweg wordt echt als racebaan gebruikt! Vooral in de avond als de stoplichten op Oranje gaan. En er wordt totaal niets aan handhaving gedaan, dus het gaat gewoon door.”

De tweede ergernis is geluidshinder, vooral van motoren en quads. Dat werkt bij sommige bewoners echt op het humeur.

Bewoners gaven op de bijeenkomst aan dat zij het spuugzat zijn en dat zij zich gaan beraden op verdere acties. Zij zouden graag zien dat er eindelijk een keer werk gemaakt wordt van handhaving, dat de stoplichten aan blijven staan, er flitspalen geplaatst worden en dat er drempels komen die het verkeer ook daadwerkelijk afremmen. Op 14 september vindt er een vervolgbijeenkomst plaats over de verkeerhinder op de Krispijnseweg.

Reactie toevoegen

U bent hier