h

SP Fractie wil in de openbaarheid spreken over toekomst Dordrecht en regionale samenwerking

8 november 2017

SP Fractie wil in de openbaarheid spreken over toekomst Dordrecht en regionale samenwerking

Foto: qimono

Discussie over samenwerking Dordrecht met de Regio

Als SP maken we ons zorgen over de invloed van de gemeenteraad op talloze onderwerpen die voor burgers van belang zijn. Heel veel is uitbesteed aan regionale samenwerkingsverbanden. Dat loopt van hoe we omgaan met mensen in de bijstand bij de Drechtsteden (zeven gemeenten hier in de buurt), tot en met de jeugdzorg in ZuidHollandZuid.

Met name de samenwerking in de Drechtsteden leidt tot veel bureaucratie en hoge kosten. Sommige partijen willen nu een vlucht naar voren en de afzonderlijke gemeenten opdoeken. Samen met Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht etc. zouden we op moeten gaan in één grote Drechtstad.

Als SP zien we hier geen heil in. Als we opgaan in één grote Drechtstad, dan staat het gemeentebestuur straks heel ver van de burgers vandaan. Het is vooral handig voor grote bedrijven, die dan hun lobbywerk op één ambtelijk apparaat kunnen richten. Een ondernemersorganisatie als VNO/NCW is dan ook een groot voorstander van dit plan. Maar hoe democratisch is nog een gemeente waar een raadslid uit Sliedrecht moet beslissen over een winkelcentrum in Zwijndrecht? Een raadslid dat dan eerder gevonden zal worden door de project-ontwikkelaar, dan door de burger die in de buurt woont?

Reden genoeg om hier met de gemeenteraad eens met zijn allen over te praten. Dat gebeurde vandaag, woensdag 8 november. Maar de andere partijen wilden alleen in besloten kring, in de achterkamer, vergaderen. Niets van wat gezegd zou worden, zou openbaar mogen worden.

Als SP vinden we niets geheims aan onze standpunten. Iedereen mag die weten, graag zelfs. Maar daar dachten de andere partijen anders over. Als SP wilden we niet mee doen aan een vergadering waar de burgers niet mogen weten wat er besproken werd. Daarom zijn wij na een korte verklaring vanavond opgestapt.

Bijgevoegd onze verklaring en ons persbericht.

 

Reactie toevoegen

U bent hier