h

De strijd van de SP in de raad - 2014

18 maart 2018

De strijd van de SP in de raad - 2014

Foto: SP

In 2014 kwamen we voor het eerst als SP in de raad van Dordrecht. Hier een overzicht van de moties en amendementen die we dat eerste jaar indienden, en hoe we gesteund werden - of niet - door andere partijen in de raad. Uiteraard waren we bij veel meer discussies betrokken, maar dit overzicht gaat over onze initiatieven,

In juni 2014 spanden we ons in voor de ouders van kinderen met een beperking, die ineens flink moesten gaan betalen voor het leerlingvervoer. We dienden een reeks van amendementen in, lopend van helemaal geen eigen bijdrage heffen - want te bureaucratisch en ingewikkeld - tot geen eigen bijdrage van ouders die tot 45.000 verdienen. Bovendien wilden we dat bij een geringere afstand tot de school er al recht op leerlingvervoer zijn, want in veel gevallen gaat het om kinderen die je niet zomaar achterop de fiets meeneemt.

Helaas vonden de meeste partijen een kleine bezuiniging, maar met grote impact op de getroffen gezinnen, belangrijker dan een sociaal beleid. Alleen de VSP ondersteunde ons in het amendement om in ieder geval tot 45.000 inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Groen Links en PvdA vonden wel dat je al bij een kleinere afstand recht op leerlingvervoer zou moeten hebben.

In september kregen we zowaar massale steun voor een amendement. Het college van B&W wilde de vrijheid van meningsuiting ernstig inperken, door een verbod op het verspreiden van politieke of religieuze folders in het overgrote deel van het centrum. Uiteindelijk vonden alle partijen dat een heel slecht idee en verdween de door B&W gewenste wijziging in de prullenbak.

In september stelden we ook de situatie aan de orde van aanvragers van de WMO (ondersteuning) die verwezen worden door artsen of andere deskundigen. Met enige regelmaat gaat het om mensen die niet persé zelf door hebben hoe belangrijk ondersteuning is, en die in een keukentafelgesprek - dat vanuit de gemeente toch al gericht is op liever geen hulp bieden ("zelfredzaamheid") zich heel goed voor doen. Wij riepen op ook naar de stem van artsen of deskundigen te luisteren. PvdA, D66 en VSP waren dat met ons eens. GL en de coalitie waren echter in de meerderheid.

Bij de discussie over de begroting voor 2014 probeerden we nogmaals de situatie van ouders met kinderen in speciaal onderwijs die leerlingvervoer nodig hebben aan de orde te stellen. Helaas geen steun van enige andere partij.

Iets meer steun kregen we voor ons voorstel om minder geld te vragen voor een gehandicaptenparkeerkaart en de parkeertarieven voor hen te verlagen. Namelijk van Groen Links, PvdA, D66 en VSP.

Ons pleidooi voor het niet verhogen van de lokale lasten die vooral de lagere inkomens treffen en voor een onderzoek naar een rechtvaardiger lokaal belastingstelsel kon op steun van geen enkele andere partij rekenen.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier