h

De strijd van de SP in de raad - 2015

19 maart 2018

De strijd van de SP in de raad - 2015

Foto: Ronald Portier / Eigen foto

In 2015 kwamen vele onderwerpen langs. Samen met andere partijen namen we het op voor voetbalclub OMC, die op een schandalige manier door het sportbedrijf in de klem werd genomen. Alleen met de grootst mogelijke druk op wethouder Reynvaan kwam er enige beweging, maar een definitieve oplossing is er anno 2018 nog steeds niet.

Als SP bleven we vechten tegen de onevenredige verhoging van lokale lasten voor de lagere inkomens. Bij de voorbereiding van de begroting (kadernota) steunden GL en VSP ons al. Bij de definitieve bespreking van de begroting steunde tenslotte ook de PvdA ons amendement.

In mei zetten we ons in tegen het belachelijke idee om een heleboel autoverkeer door de museumstraat te laten lopen. Andere partijen hadden daar geen moeite mee. Politie en andere deskundigen schoten echter het plan volledig af waarna het alsnog niet door ging. Wat de gemeente niet belette om begin dit jaar talloze bomen te kappen in de straat, onderdeel van het oorspronkelijke plan, dat allang van de baan was.

Bij onze strijd voor twee groepen mensen stonden we alleen. Met de hoge kosten die mensen met een beperking in Dordrecht moeten betalen voor een gehandicaptenparkeerkaart wilden wij, zoals op veel plaatsen in Nederland, het parkeren voor mensen met zo'n kaart gratis maken. Helaas geen steun van andere partijen. Daarnaast namen we het op voor mensen in nood die een urgentieverklaring voor een nieuwe woning nodig hebben. Helaas vonden alle andere partijen het wel prima om mensen die het al moeilijk hebben ook nog eens 60 euro af te troggelen voor een papier waarop staat: we erkennen dat u dringend een woning nodig heeft.

Bij onze oproep om de voedselbanken te helpen om in ieder geval verse groenten en vlees of vleesvervangers in de pakketten te hebben kregen we alleen steun van de VSP. Van de rest van de raad mogen de mensen in armoede zich in leven houden van pasta en crackers.

Spannend werd het toen enkele sportfanaten bedachten dat Dordrecht zich maar kandidaat moest stellen voor de start van de Tour de France in onze stad. Leuk bedacht, maar alleen je kandidaat stellen kost al tonnen, en als de tourstart dan doorgaat, dan ben je nog eens minimaal zeven miljoen kwijt. Leek ons zonde. De verdeeldheid in de raad was groot. GL, VSP en D66 steunden ons, net als de christelijke partijen en de meerderheid van de VVD. Met 20 tegen 17 werd onze motie aangenomen en Dordrecht een mogelijke financiële ramp bespaard.

Het was ook bij deze motie dat het mindere functioneren van toen nog fractielid Alfred Meijer in de openbaarheid kwam. Hoewel hij in de fractie nooit enig argument tegen onze standpunten had ingebracht, viel hij ons af in de commissie die er over ging. Zonder zelfs de rest van de fractie maar te waarschuwen. Het was het begin van een reeks incidenten, waardoor de leden van de SP uiteindelijk besloten Meijer te vragen zijn zetel in te leveren.

In november van 2015 vroegen we om een voorlopige stop op het slopen van sociale huurwoningen, en om weer minimaal 600 sociale huurwoningen per jaar te realiseren. Dit heeft een forse overlap met wat SP, PvdA, en GL rond deze tijd in de tweede kamer voorstellen. Maar in 2015 waren er alleen de drie stemmen van de SP voor deze motie.

Wel trokken we gezamenlijk op met PvdA en GL in december, toen we naar aanleiding van de plannen om massaal sociale huurwoningen in Wielwijk te slopen eisten dat alle bewoners weer terug zouden moeten kunnen keren naar een andere betaalbare huurwoning. Dat vonden de andere partijen volledig onnodig, dus ook deze motie haalde helaas geen meerderheid.

Reactie toevoegen

U bent hier