h

The Day After the night before

22 maart 2018

The Day After the night before

Foto: SP Dordrecht

Als SP Dordrecht bedanken we de bijna 3.000 mensen die een stem op ons hebben uitgebracht. Helaas net niet genoeg voor het terug krijgen van onze derde zetel, zodat we met twee raadsleden in de raad blijven.

We feliciteren de overwinnaars bij deze verkiezingen. Groen Links natuurlijk, dat een enthousiaste campagne voerde. Gewoon Dordt die met Irene Koene een apart geluid in de raad zal blijven vertolken. De VVD die naar vijf zetels ging en na BVD nu de tweede partij van de stad is. CU/SGP dat stabiel maar versterkt uit de strijd is gekomen. De PVV die in deze campagne zich vooral op sociaal beleid concentreerde.

Helaas hebben de kleine partijen die in hun verkiezingsprogramma veel overeenkomsten met de standpunten van de SP hadden genoeg stemmen van ons afgesnoept om ons een zetel te kosten, maar te weinig om zelf een zetel te halen. We doen een beroep op de actieve en met name de jonge leden van die partijen om zich aan te sluiten bij een strijdbare socialistische partij, die uiteindelijk wel het verschil kan maken.

De SP is nooit een puur parlementaire partij geweest en zal dat ook nooit worden. Ook na de verkiezingen zullen we de wijken ingaan en jongeren opzoeken. Ook de komende jaren zullen we actie voeren voor betaalbare woningen, voor groen, voor eerlijk werk met een normale CAO beloning. Alle partijen die nu in de raad zitten hebben tijdens de debatten gezegd dat ze honderden woningen of kamers voor jongeren willen realiseren. Dat is een belofte waar we deze partijen aan gaan houden.

Voor de verkiezingen vielen de huidige coalitie en  D66 elkaar al in de armen. Wij dagen die partijen dan ook uit om nu samen verder te gaan en niet een coalitie met een hele smalle basis te vormen. We dagen D66 uit om in het nieuwe college de volledig vastgelopen herstructurering van de sportvelden en accomodaties vlot te trekken. De VVD heeft een enorm punt gemaakt van de hondenbelasting. Wij dagen de VVD uit om afschaffing hiervan een punt te maken in het coalitie akkoord. Tenslotte dagen we de christelijke partijen uit om in de nieuwe coalitie zich verantwoordelijk te maken om de enorme teruggang in de feitelijk verleende WMO zorg een halt toe te roepen en om een einde te maken aan de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Waar overal in het land lokale partijen flink hebben gewonnen, heeft BVD, de partij die bepalend was voor de coalitie, een hele forse klap opgelopen. Dat is toch een afstraffing en en motie van wantrouwen van de bevolking voor de afgelopen periode van stagnatie. Ondanks dat de coalitie een meerderheid heeft behouden, betekent het dat het niet "business as usual" mag zijn voor de coalitiepartijen. Er dient met een andere ploeg mensen, die beter luistert naar de bevolking, en minder bezig is met haar eigen prestige projecten, een frisse wind door het stadhuis te gaan waaien.

Als SP zullen we samen met de andere linkse partijen concrete voorstellen doen om voor de bevolking op te komen. Waar nodig zullen we ook ons eigen geluid laten horen.

Met name zullen we onze partij opbouwen in de buurten, de scholen en de bedrijven, om stem te blijven geven aan de grote meerderheid van de bevolking die belang heeft bij een ander beleid.

Reactie toevoegen

U bent hier