h

VERANDEREN OF DOORMODDEREN?

17 maart 2018

VERANDEREN OF DOORMODDEREN?

Foto: Ronald Portier

Over minder dan een week zijn de verkiezingen. Maar de voorbereidende beschietingen voor een nieuwe coalitie zijn al begonnen. Als het aan de nu in Dordrecht regerende partijen ligt gaan zij verder. Het kleine probleem van een waarschijnlijk verloren meerderheid kan opgelost worden door opnemen van D66 als vijfde wiel in de coalitie-wagen. Daar loopt die partij zich al een paar jaar warm voor.

 

Maar willen de Dordtenaren:

- Nog vier jaar doormodderen met beloftes aan sportclubs die niet waargemaakt worden;

- Nog vier jaar uit de pan rijzende lokale lasten voor mensen met een laag inkomen;

- Nog vier jaar 0,0 sociale woningbouw, terwijl sloop en verkoop van betaalbare huizen doorgaan;

- Nog vier jaar miljoenen verbranden aan praatclubs in de Drechtsteden;

- Nog vier jaar bezuinigen op voorzieningen voor de bevolking, terwijl voor de feestjes die het bestuur bedenkt (Dordtse synode, 800 jaar stad...) zoveel geld wordt uitgetrokken dat advertenties geplaatst moeten worden waarin gevraagd wordt voor ideeën om het geld op te maken;

- Nog vier jaar goede bomen kappen en parken volbouwen met villa's;

- Nog vier jaar wachtlijsten in de jeugdzorg?

 

De SP wil niet al voor de verkiezingen meedoen aan een pokerspel voor een nieuwe coalitie. Laat eerst de bevolking haar stem maar uitbrengen!

 

Maar één schot voor de boeg willen wij wel afgeven.

 

De komende vier jaar zullen wij alleen een bestuur steunen als:

- Binnen een jaar na de verkiezingen voor alle sportclubs in Dordrecht duidelijkheid is over nieuwe accomodaties en de opdrachten voor de bouw zijn uitgezet;

- Er een plan komt om binnen twee jaar honderden kamers of appartementen voor jongeren te realiseren, en binnen vier jaar minimaal 1.000. Kamers met huren tussen de 300 en 350 euro per maand;

- Minimaal 25% van alle netto nieuw te realiseren woningbouw bestaat uit sociale huurwoningen met een maximum huur van 600 euro per maand;

- Er gewerkt wordt aan echte banen met een eerlijk loon voor mensen die nu in een uitkering zitten;

- Er een onderzoek komt waarbij de opbrengst van villa's in het Wielwijkpark wordt afgezet tegen de kosten, en het plan alsnog van de baan gaat als er geen significante meeropbrengst is;

- Er een einde komt aan de onevenredige verhoging van de lokale lasten voor de laagste inkomens;

- Als er een plan komt voor herstel en uitbreiding van het groen, met significante uitbreiding van aantal en kwaliteit van de bomen en aandacht voor de in het groen levende dieren, van vogels tot vlinders.

 

De afgelopen vier jaar waren we als SP op vele punten de enige oppositie. Nu in de campagne komen partijen met voorstellen en ideeën, zoals het verbouwen van bestaande gebouwen voor jongeren, die diezelfde partijen afwezen toen wij met concrete voorstellen in de raad kwamen.

 

De keuze is duidelijk. Doormodderen, of echte verandering. Doormodderen, of de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier