h

Woordvoering SP op 19 juni 2018 (kaderbrief)

5 augustus 2018

Woordvoering SP op 19 juni 2018 (kaderbrief)

Foto: Jan Brongers / Verkiezingsbanner

Voorzitter,
Vandaag bespreken we hier in de gemeenteraad met elkaar de kaderbrief.
Geen onbelangrijk stuk daar dit zo'n beetje de grote lijnen afspraken voor van het komende jaar de omvat die alle burgers aan zal gaan, en misschien soms zelfs ook aan het hart zal gaan. "Dordrecht, een stad waar je bij wilt horen," zo begint de tekst van het coalitieakkoord dat ons onlangs gepresenteerd is. Een mooie openingszin waar elke burger van onze stad zich waarschijnlijk achter zal kunnen scharen.

Maar mag elke burger nog wel bij Dordrecht horen? Of is dit straks alleen voorbehouden aan mensen met een brede beurs, die zij waarschijnlijk ook nog eens niet zullen legen in onze vrij leegstaande binnenstad?
We hebben het in het nieuws allemaal kunnen volgen.

Er zijn grote zorgen om het tekort aan goedkopere woningen. Laten we dan met elkaar ervoor zorgen dat we deze zorgen in Dordrecht in ieder geval gaan wegnemen. Hoe mooi zou het niet zijn, wanneer elke dordtenaar een voor hem passende woning heeft.

En wanneer we toch 4000 woningen gaan bouwen, kunnen we dit realiseren, door net als in sommige andere steden, de verhouding waarin we bouwen goed af te spreken. Bijvoorbeeld met 60 procent huurwoningen, waarvan de helft voor sociale woningbouw. En de overige 40 procent koopwoningen waarvan ook weer de helft in een goedkopere prijsklasse, geschikt voor verkoop aan onze middenklasse of jongeren.

En zeker onze jongeren verdienen met huisvesting onze aandacht.
Zij zijn de toekomst voor onze stad, zij zullen zeker bij gaan dragen aan de economische groei die we willen als stad. En dus moeten wij hen niet de stad uitjagen, door met onze bouw in de eerste instantie te focussen op het dure segment.. Een goede verdeling in de stad van alle segmenten zal ook leiden tot een mooiere samenleving onderling.

Dat mensen genoodzaakt zijn goedkoper te wonen, wil niet zeggen dat zij ook goedkope of tweederangs burger zijn. Zij willen niet afhankelijk zijn van wat een Ebenhezer Scroodge hem toebedeeld, van hetgeen na een rijke zelfconsumptie overblijft.

Want ook de burger met een krappe beurs, waarvan we ons ernstig af kunnen vragen of we het moeten accepteren dat deze zo krap is dat men inderdaad  afhankelijk gemaakt wordt van hetgeen hem aan restjes gegeven wordt,
draagt ook echt zijn steentje bij aan de economie in onze stad. Zij halen veelal bij ons de producten die noodzakelijk zijn, en betalen ook net als anderen hun vaste lasten.

Overigens  nu we het over lasten hebben beste voorzitter, de  SP is  geschrokken van een 4 procent verhoging op de rioolheffing. Dit kan onze goedkeuring niet wegdragen, daar het gebruik van ons riool toch geen overbodige luxe is. En zeker bij de mensen waar de nood al zeer hoog was, blijft hier dus nu de ontlasting helemaal uit.

In het coalitieakkoord wordt gesproken over "mensen die naar elkaar omkijken", en dat zij dit doen wanneer zij elkaar kennen. Ontmoetingsplekken zouden hiervoor ideaal zijn. Daar zijn wij het als SP helemaal mee eens, dus laten we investeren in het terugbrengen van de buurthuizen waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen, waardoor iedereen die dit nodig heeft gelukkiger en minder eenzaam zal worden.

Elke buurt een plek waarin de buurtbewoner gewaardeerd wordt en  telt als mens, en het niet telt wat hij is.. Pas dan zullen we met zijn allen kunnen zeggen, ja "Dordrecht een stad waar je bij wilt en mag horen"

Reactie toevoegen

U bent hier