h

SP zuinigste partij - maar AD begrijpt er niets van...

17 december 2018

SP zuinigste partij - maar AD begrijpt er niets van...

Foto: AD / AD

In het AD De Dordtenaar van vrijdag 14 december stond een artikel met als kop “SP kreeg in 2016 te veel, CDA en VVD te weinig”. Wel vaker dekt een kop niet de inhoud van een artikel, maar hier klopt er zelfs ook niets van het hele artikel.

De accountant heeft al eerder gerapporteerd over 2016, maar heeft nu geconstateerd daarbij een fout te hebben gemaakt. Als er al iemand in de kop moet worden aangesproken is het dus de accountant.

Alle raadsfracties krijgen op basis van het aantal raadsleden een zogenaamde fractievergoeding om de kosten voor het functioneren van de fractie te betalen. Dit budget mag niet overal voor worden gebruikt. Zo is het geld niet voor verkiezingscampagnes bedoeld. Sparen hiervoor zoals de krant schrijft is dus niet aan de orde.

Elk jaar krijgen de fracties een voorschot op basis van het aantal raadsleden en na afloop van het jaar mag het niet-bestede bedrag deels worden gereserveerd en moet de rest worden terugbetaald.

Terugbetalen betekent dus niet dat je iets verkeerd heb gedaan, maar vooral dat je minder gemeenschapsgeld heb uitgegeven dan was toegestaan. De SP gaf in 2016 slechts € 1.400 uit van het toegekende budget van € 11.800. Daarom moet zij terugbetalen.

Het echte nieuws waar de krant niet over schrijft, is dat de SP per raadslid in 2016 slechts € 465 uitgaf en daarmee veruit het minste gemeenschapsgeld besteedde. Boven de SP eindigde Gemeentebelangen 078 met € 1.503 voor het enige raadslid en het meeste werd uitgegeven door GroenLinks met € 4.565 per raadslid.

Het zou het ADDD sieren als zij niet alleen dit ingezonden stuk publiceren, maar ook een correctie plaatsen. Nog beter is om voortaan eerst de feiten te bestuderen voor er een artikel wordt geplaatst.

Fractie en bestuur SP Dordrecht

Reactie toevoegen

U bent hier