h

Verklaring fractie en bestuur SP Dordrecht

2 december 2018

Verklaring fractie en bestuur SP Dordrecht

Bij de afgelopen debatten over de begroting bleek weer de behoefte aan de stem van de SP als een echt ander geluid in de stad. Als enigen stemden we tegen de begroting, die vooral dient voor de belangen van grote vastgoedeigenaren en mensen die zich zeer dure huizen kunnen veroorloven. De gewone Dordtenaar wordt vergeten en moet zelfs tot 2020 wachten voor iets simpels als een kortingspas die minder vermogende Dordtenaren gratis krijgen. Dit was door alle partijen al beloofd in 2013!

Een voorstel van ons om alle Dordtenaren 40 euro minder per jaar te laten betalen aan afvalstoffenheffing, en ter compensatie de belasting voor eigenaren van kantoorpanden en winkels naar het landelijk gemiddelde op te trekken, werd alleen door de PVV ondersteund. Andere partijen die zich 'links' (PvdA, Groen Links) of 'progressief' (D66) noemen vinden het prima om bij de belastingen de belangen van grote bedrijven boven die van bewoners te stellen.

Terwijl de rechtse coalitie die de stad bestuurt (Beter voor Dordt, CDA, VVD en CU/SGP) ieder bebouwbaar plekje van de stad bestemt voor villa's, herenhuizen en peperdure luxe appartementen, gaat de afbraak van sociale woningen in gestaag tempo door, en wordt er voor jongeren helemaal niets gedaan. Wij hebben voorstellen gemaakt om ook op de Spuiboulevard woningen voor jongeren en in de sociale sector te realiseren. Die komen binnenkort aan de orde.

Ondanks onze goede politieke inzet is er echter tot onze spijt een breuk opgetreden in onze gemeenteraadsfractie. Dit heeft geen politieke achtergrond, maar is het resultaat van de persoonlijke verhoudingen. Omdat het niet mogelijk bleek een vruchtbare werkverhouding tot stand te brengen heeft de meerderheid van fractie en bestuur Ineke Jager verzocht om haar zetel ter beschikking te stellen.

Wij betreuren het dat Ineke jager hiertoe niet bereid bleek en heeft besloten als zelfstandig gemeenteraadslid verder te gaan. Renate de Feo-Dudok is vanaf heden onze fractievoorzitter.

Een andere wijziging, die hier geen verband mee houdt, is dat Bert Verkerk de rol van Guido Frantzen als burgerraadslid overneemt. Guido heeft besloten zich persoonlijk meer thuis te voelen bij de Partij voor de Dieren. We zullen Guido missen, zijn blij dat hij zich voor linkse politiek in blijft zetten, maar in Bert Verkerk hebben we een waardige opvolger gevonden.

Afgesproken is om verder naar buiten geen mededeling te doen over aard, verloop of achtergronden van het conflict. Leden kunnen met hun vragen natuurlijk altijd terecht bij het bestuur. Onze fractie bestaande uit Renate, onze burgerraadsleden, en het bestuur zullen zich ten volle in blijven zetten om op te komen voor de belangen van de bevolking van Dordrecht.

Ondanks deze tegenslag hebben bestuur en fractie het volste vertrouwen in de toekomst van onze partij. Wij roepen ook alle leden op om waar het maar mogelijk is mee te doen met de acties die we zullen gaan organiseren, om zich aan te melden voor onze whatsapp groep (mailtje naar dordrecht@sp.nl met telefoonnummer, of via bericht aan 06-36397838), om te kijken of ze vrijwilligerswerk voor onze partij kunnen doen in bestuur of andere functies.

Reactie toevoegen

U bent hier