h

Drechtstad van de baan

5 januari 2019

Drechtstad van de baan

Foto: Debot

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 sprak de raad aan de hand van een extern rapport over de toekomst van de Drechtsteden. De ene partij streed nog meer dan de andere voor verdere overheveling van taken. Sommige partijen (met name de PvdA en D66) wilden zelfs fuseren tot één grote Drechtstad.

De SP had een duidelijk andere mening, zoals ook al opgenomen in
de verkiezingsprogramma’s van 2014 en 2018. Samenvattende de inbreng van Ronald Portier namens de SP in maart:

  • Prima om op een aantal praktische punten met elkaar samen te werken. Een gezamenlijkebelastingdienst, een gezamenlijke sociale dienst waarbij, wat de SP betreft ook nog wel wat meerbeleid terug mag bij de gemeente.
  • Wat de ruimtelijke economische samenwerking betreft, wordt gesuggereerd dat samenwerking nodig is voor een krachtig slagvaardige organisatie. Maar wat gaat die organisatie dan doen? Gaan ze fabrieken bouwen voor zonnepanelen? Gaan ze een bedrijf openzetten dat overal isolatiemateriaal gaat installeren om de huizen groen en energie neutraal te krijgen. Nee, dat gaan ze niet doen, want de macht over de economie is in handen van private ondernemers. Daar verandert die zogenaamd krachtdadige, slagvaardig organisatie helemaal niets aan.
  • Dus wat de SP betreft gaan de Drechtsteden terug naar waar ze voor bedoeld is of voor bedoelld had moeten zijn. Een praktische samenwerking om een aantal dingen gezamenlijk te doen, zoals een gezamenlijk rekencentrum, sociale dienst en belastinginning.

Dit externe rapport van maart heeft geleid tot het instellen van een commissie onder leiding van de heer Deetman met als opdracht om met concrete voorstellen te komen. Kern van het rapport is:

  • Haal de ruimtelijke economische samenwerking weg bij de Drechtsteden; regel dat zelf als gemeente en maak daar als dit zinvol is, afspraken over met één of meerdere andere gemeenten.
  • Hou de Drechtsteden alleen in stand voor de bedrijfsvoering en het sociaal domein.

Na 10 maanden onderzoek moet de raad dus binnenkort een beslissing nemen over wat de SP eerder al concreet voorstelde. Voor de SP uiteraard geen moeilijk besluit.

Reactie toevoegen

U bent hier