h

Behoud de Berckepoort!

4 april 2020

Behoud de Berckepoort!

Dordrecht wordt steeds trotser op haar historische binnenstad en vele
monumenten. Ook economisch legt dit Dordrecht geen windeieren door het aantrekken van bezoekers en toeristen die in onze stad verblijven.

Helaas blijven veel historische panden in gemeentelijk bezit vaak jarenlang
grotendeels leegstaan omdat het vastgoedbedrijf van de gemeente de hoofdprijs wil vragen voor verhuur van ruimtes. Ook voor culturele instellingen, opstartende bedrijfjes enzovoorts.

Nu lopen al jaren gesprekken met restaurant Daantje over verhuur van één van de centrale panden in de binnenstad, de Berckepoort - of om precies te zijn een deel daarvan, de Voorstraat 220 - voor uitbreiding. En dat in combinatie met culturele intiatieven als een theater, een ruimte voor jazz-concerten etc. Om de voortslepende onderhandelingen vlot te trekken is een burgerinitiatief gelanceerd, met plannen om de Voorstraat 220 tot een levendig cultureel centrum te maken, dat qua kosten gedragen wordt door de huuropbrengsten die het restaurant kan verdienen. Dit burgerinitiatief is door 1.553 Dordtenaren ondertekend.

Wat is de reactie van het college van B&W op dit initiatief? Ze willen de
Berckepoort gaan verkopen! Daarbij worden de verkoopvoorwaarden zo geformuleerd dat het burgerinitiatief bij voorbaat op achterstand wordt gezet, door te zeggen dat de voorkeur wordt gegeven aan een partij die zowel Voorstraat 220 als de Nieuwstraat (de eigenlijke Berckepoort) wil kopen.

Om het allemaal een schijn van objectiviteit mee te geven wordt gezegd dat
iedereen kan bieden, en dat voor 50% op de prijs gelet zal worden en voor 50% naar de kwaliteit van de plannen met het pand. Maar wie beoordeelt de kwaliteit van de plannen? Dat is volledig subjectief. En betekent de 50% voor de prijs dat als één partij een euro meer biedt voor het pand dan een andere partij, dat die de bieding al voor de helft gewonnen heeft? Wie hierover nadenkt komt tot de conclusie dat het erop neer komt dat de partij met de beste betrekkingen met het vastgoedbedrijf het pand gewoon gaat krijgen. Voor een afbraakprijs, want in het voorstel van het college wordt al uitdrukkelijk gesteld dat gezien de staat van onderhoud van het (immense) pand, er niet teveel van de opbrengst verwacht mag worden.

En vreemd dat, nu een burgerinitiatief getorpedeerd kan worden door openbare verkoop van het pand, de gemeente stelt dat zo'n openbare verkoop essentieel is voor het realiseren van een "geijk speelveld". Maar toen in 2017 de panden aan het  Groothoofd voor een zacht prijsje in een onderhandse verkoop overgedaan werden aan een bevriende project-ontwikkelaar was het alleen de SP die tegen deze deal stemde.

We vinden het zachtjes gezegd niet netjes om een initiatief voor gebruik van
het pand eerst drie jaar aan het lijntje te houden, om dan als de plannen heel ver zijn uitgewerkt en de steun hebben gekregen van ondersteunende initiatieven en heel veel burgers uit onze stad, om dan ineens te zeggen: sorry, verhuur van het pand is van de baan, je kunt gaan meebieden in de verkoop...

Overigens, toen één van de wethouders het idee had - niet gelukt uiteindelijk - om tot een stripmuseum in de Berckepoort te komen, toen was er geen sprake van dat het pand persé verkocht moest worden. Met al het praten over "onze partners in de stad" zijn ideeën vanuit de politieke macht toch nog wat gelijker dan initiatieven van burgers.

De panden die de Berckepoort vormen zijn een cruciaal onderdeel van onze
historische binnenstad. Verkoop aan een commerciële partij, wie dan ook, brengt op den duur het gevaar met zich mee dat die de - onvermijdelijk - hogere onderhoudskosten van zo'n pand niet meer op kan brengen. Het gevaar ligt op de loer dat uiteindelijk het goedkoper wordt om een pand geheel of grotendeels te slopen en te vervangen door een sfeerloos, maar wel onderhoudsvriendelijk - modern pand. We zien nu bijvoorbeeld al de druk die door de eigenaar van het Teerlinkpand wordt uitgeoefend om de monumentale status van dat pand af te halen - na jarenlange verwaarlozing.

Als SP zeggen wij: hou panden als de Berckepoort in gemeentelijk bezit.
Honoreer nu het burgerinitiatief. Verhuur het pand voor een redelijke
prijs. Geef het burgerinitiatief een faire kans om haar plannen waar te maken.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier