h

Debat over uitslag verkiezingen

29 maart 2022

Debat over uitslag verkiezingen

Allereerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Ronan, ik ben 19 jaar oud en ik studeer Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Om mezelf meer te betrekken bij de politiek, zal ik vrijwilligerswerk gaan verrichten voor de SP-fractie in de gemeenteraad van Dordrecht

Woensdag 17 maart was het dan zover, het duidingsdebat na de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht. Voor mij was het de eerste keer dat ik zo’n debat bezocht, en ik heb het als ontzettend interessant ervaren. Deze ervaring wilde ik graag met u delen. Met dit korte artikel wil ik voor u ook de duidelijke trends en opvallende voorstellen op een rijtje zetten, en hierbij natuurlijk gelijk vermelden welke rol de SP hier heeft gespeeld, maar ook zou kunnen spelen.

We hebben een aantal nieuwe fracties en nieuwe partijen in de gemeenteraad mogen verwelkomen in 2022. Deze partijen hebben de nodige felicitaties ontvangen van elke partij in de gemeenteraad. Daarnaast zijn er een hoop partijen die zetels gewonnen hebben, ook zij hebben de nodige felicitaties ontvangen.

Er blijkt een brede consensus onder alle partijen, dat er te treuren valt bij de lage opkomst voor deze gemeenteraadsverkiezingen. Als eerste benadrukt door burgermeester Kolff, viel het woord “opkomst” vele malen vaker in de duidingsspeeches van de lijsttrekkers. In de komende vier jaar zal er naar creatieve oplossingen gezocht moeten worden, op zowel landelijk als lokaal niveau. Alle partijen staan vast in het punt, dat ze zullen moeten laten blijken dat iedereens stem telt. Daarnaast werd ook de versnippering, en daarmee de toelating van 14 van de 16 deelnemende partijen in de gemeenteraad, onder de stadsbevolking sterk benadrukt.

VVD Dordrecht en GL Dordrecht zijn de twee grootste partijen gebleken, en er blijkt een brede consensus dat zij het formatieproces zullen starten. Met het voorstel, voorgedragen door VVD en GL Dordrecht, voor een informateur en de opdracht voor deze informateur was vrijwel elke partij het eens. Door deze partijen werd benadrukt dat er niet enkel een meerderheid nodig is voor het college, maar vooral een brede meerderheid of zelfs een raadsakkoord. Vanuit alle partijen werd hier aandacht aan besteed. PvdD en SP benoemden dat zij geïnteresseerd zijn in een akkoord met de brede hoofdlijnen, als alternatief voor een lang, gedetailleerd akkoord.

Vanuit de gemeenteraad waren er veel stemmen die pleitten voor een sterke relatie tussen coalitie en oppositie, het behoud en de uitbreiding van het groen in Dordrecht, het versnellen van de energietransitie en betaalbare woningen.

Ronald Portier, als zetelhouder voor de SP in de gemeenteraad, heeft de nadruk in zijn duidingsspeech gelegd op de verschepende tegenstellingen tussen rijk, en arm: “de rijken worden rijker en de armen worden armer”. Hij benadrukte dat er een verschuiving in de gemeenteraad merkbaar is richting het links. Portier bepleitte sterk voor dit linkse draagvlak, om de partijen verantwoordelijk te houden voor de minderbedeelden van onze stad.
De gemeenteraad kijkt uit naar het formatieproces, die, luisterend naar de stemmen van de lijsttrekkers, zal moeten bestaan uit een brede of zelfs raadswijde meerderheid.

Ik heb het zelf in ieder geval erg leuk gevonden om het debat bij te wonen, vooral als jongere die vaak als minder geïnteresseerd in de politiek worden bestempeld. Ik hoop mij de komende tijd meer bezig te houden met de lokale politiek, zodat ik de theorie van mijn studie ook terugzie in de praktijk. Ik kijk uit naar de komende vergadering die ik bij zal wonen, en ik ben zeer benieuwd hoe het formatieproces zich voort zal zetten.

Ronan

Reactie toevoegen

U bent hier