h

Formatie in de problemen?

4 mei 2022

Formatie in de problemen?

Foto: AD

Na de verkiezingen voor de raad op 12 maart werd al snel duidelijk dat VVD en Groen Links het voortouw zouden nemen voor een nieuwe coalitie. Er werden formateurs aangezocht van beide partijen en er werd beloofd dat er een coalitie op hoofdlijnen zou komen, samen met de beoogde partners CDA en CU/SGP. Kortom grotendeels een voortzetting van het oude rechtse college, maar met Beter voor Dordt eruit gegooid en een groen randje aan de andere kant erbij.

 

Andere mogelijke coalitiepartijen, Beter voor Dordt, nog steeds de derde partij in grootte met 5 zetels, of de VSP een grote winnaar met vier zetels, werden weggezet als "instabiel". VVD, Groen Links, CDA en CU/SGP beloofden met een akkoord op hoofdlijnen te komen. Dat was 5 april, al meer dan drie weken na de verkiezingen. Op 10 mei zou dat akkoord op hoofdlijnen worden gepresenteerd aan de raad, en zouden de kandidaat wethouders aan ons worden voorgesteld. Inmiddels hebben we echter te horen gekregen dat de partijen meer tijd nodig hebben, en is om uitstel gevraagd tot 24 mei.

Twee maanden na de verkiezingen met een duidelijke uitslag en partijen die elkaar direct in de armen vielen zijn er nog niet in geslaagd de hoofdlijnen van een akkoord uit te werken. Ondertussen zijn we als partijen wel onthaald op een verhaal van de formateurs en topambtenaren over de grote financiële problemen die eraan zitten te komen. Wat is hier aan de hand? Zijn CDA en CU/SGP serieus voor meer sociale woningbouw, zoals ze tijdens de verkiezingen zeiden, en weigert de VVD te bewegen? Of is omgekeerd Groen Links niet bereid genoeg om punten in te leveren in ruil voor het pluche? Het is toch volstrekt belachelijk dat onderhandelingen die met een beetje tempo in een week afgerond hadden kunnen zijn zich nu al tijden voortslepen?

De formateurs van VVD en Groen Links hebben ondertussen wel de partijen die niet bij de coalitie-onderhandelingen betrokken zijn gevraagd om input voor het coalitie-akkoord. Je zou denken dat als het niet lukt om een gemeenschappelijke noemer te vinden in de programma's van de vier onderhandelende partijen, dat het dan zeker niet helpt er nog tien partijen bij te halen. Ondertussen krijgen we als andere partijen niet te horen waar nu de knelpunten in de onderhandelingen zitten. Als SP hebben we, net als een aantal andere partijen, dus maar ons verkiezingsprogramma opgestuurd naar de formateurs. Daarin staat al wat we met de stad willen.

Mogelijk liggen er grote financiële dillema's. De afgelopen periodes presenteerde het gemeentebestuur steeds een "structureel sluitende" begroting. Maar alleen dankzij grepen uit de reserves, en door geld voor zaken als gratis OV voor 65-plus en de Dordt pas als "incidentele uitgaven" te definiëren. Dus die zaken gaan of verdwijnen, of er vallen miljoenen gaten in de begroting. Want er zou geen geld meer te winnen zijn met efficiënter werken.

Als SP zullen we ons met hand en tand verzetten tegen bezuinigingen op zaken die voor onze inwoners belangrijk zijn. Zolang er bij de gemeente nog tientallen communicatie-deskundigen rondlopen en er voor iedere poep en scheet een leger aan adviseurs wordt ingehuurd geloven we niet dat het niet goedkoper kan. En anders misschien maar een wat goedkoper stadskantoor waarvan de voorgestelde kosten nu al oplopen tot iets van een vijfde van de opbrengst van de Eneco verkoop.En dan ligt er nog geen steen op de andere. En misschien een einde maken aan peperdure marktwerking. En als dat allemaal niet voldoende is, dan ook de strijd aangaan voor meer geld vanuit Den Haag.

 

Reactie toevoegen

U bent hier