h

Breed verzet, geen inspraak, raad zet bomenkap door

28 september 2022

Breed verzet, geen inspraak, raad zet bomenkap door

Foto: Jan Brongers

Tientallen liefhebbers van het Weizigtpark demonstreerden tegen de kap van ruim honderd bomen. Dinsdag 13 september verzamelden deze zich op het bordes van het stadhuis. Binnen vergaderde de gemeenteraad over het kapplan. Voor deze vergadering hadden al 3540 mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen deze kaalslag.

Ondanks het wijdverbreide verzet van de bevolking en de vele argumenten voor het behoud van de bomen hielden de heersende coalitie en de meerderheid van de raad hardnekkig vast aan de plannen, die zonder betekenisvolle inspraak zijn geconstrueerd. Na veel discussie zijn slechts enkele bomen 'gered'. Driekwart wordt alsnog geruimd.

Naast de bomen gaat ook een deel van het laaggroen verloren, om ruimte te maken voor zes meter brede asfaltwegen. Dit om fietsers en brommers de ruimte te geven om zich tussen de voetgangers te bewegen.

Moties van de SP om de plannen in deze vorm tegen te houden werden slechts gesteund door de PvdA en de Partij voor de Dieren. Wel nam de raad nog een motie aan om een gesprek aan te gaan met de actiegroep.

De wethouder liet na de vergadering weten dat er weinig aan de plannen gaan veranderen. Als SP roepen wij op om dit gesprek serieus te nemen en in te gaan op de argumenten van de actiegroep.

Reactie toevoegen

U bent hier