h

Samen strijdbaar tegen onrechtvaardigheid en bouwen aan een rechtvaardige verdeling in onze stad.

12 september 2019

Samen strijdbaar tegen onrechtvaardigheid en bouwen aan een rechtvaardige verdeling in onze stad.

De SP Dordrecht. Een kleine fractie, maar met een groot hart voor solidariteit en rechtvaardigheid voor onze inwoners. Kom gerust eens meekijken!

Als SP fractie doen we hard ons best om wat wij aan onrechtvaardigheid te horen krijgen van de mensen op straat, onze leden, via de mail of andere kanalen, mee te nemen naar de commissies en gemeenteraad.

Regelmatig begeven we ons samen met actieve leden onder de mensen en luisteren we naar hun verhalen. Ook bezoeken mensen ons op de fractiekamer, en bellen inwoners van onze stad regelmatig met onze fractie, wanneer er iets speelt waar zij onze hulp bij nodig hebben. Steeds proberen wij met hun mee te denken en voor zover het past in ons SP programma samen te zoeken naar een oplossing of wij nemen het mee naar de vergaderingen met de gemeenteraad en commissies.

We wonen thema-avonden, vergaderingen en allerlei informatieve bijeenkomsten in dordrecht bij, om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt in onze stad. Maar ook gaan we erop uit om landelijke SP conferenties, scholingsdagen en congressen te bezoeken om de lijn van onze partij te kunnen blijven volgen en daar onze mening te geven over de koers.

Onze eigen hulpdienst heeft al diverse keren mensen van dienst kunnen zijn met praktische problemen.

armoede in onze stad is er bij 1 op de 5 huishoudens en daar wordt best hard aan gewerkt in het programma van de gemeente "Samen tegen armoede". Maar armoede zou er helemaal niet mogen zijn maar is er wel gewoon nog teveel. Elk gezin en zeker elk kind in armoede is er 1 teveel. We blijven als SP ervoor vechten dat het beleid in onze stad solidair is met de minder draagkrachtigen en de zwakkeren van onze samenleving. Want ieder mens is het waard om voor te vechten.

Bouwen in onze stad gebeurt, maar helaas nog steeds geen betaalbare woningen. De sociale woningbouw wordt in een rap tempo afgebroken maar weinig betaalbare huizen ervoor terug. We zullen als SP steeds blijven hameren op het feit dat wij willen bouwen voor de mensen die thuishoren in onze stad, voor onze kinderen die straks willen starten in een betaalbare woning. We willen als SP niet dat er slechts gebouwd wordt voor een rijke bevolkingsgroep die naar onze stad getrokken moet worden zoals het college graag wil. We zullen doorgaan totdat er voor iedereen een goede en betaalbare woning is op een mooie plek, en zetten ons ervoor in dat straks ook alle wijken even netjes onderhouden worden. ieder mens is het namelijk waard om mooi te wonen.

En ook is ieder mens het waard om de goede zorg te krijgen die nodig is en mogen er geen zorgen zijn voor iemand of dit wel betaald wordt. tevens moeten mensen niet op eindeloze wachtlijsten komen of zelfs zorg geweigerd worden. Wij zullen ons steeds hard maken voor goede zorg voor iedereen in onze stad. Als SP willen we de geldslurpende marktwerking hier echt uit hebben en eigenlijk liever veel van onze zorg weer terug onder verantwoording van de gemeente zien. Gelukkig wordt er steeds meer van de graaicultuur in de zorg door aanbieders zichtbaar gemaakt en lijkt er een voorzichtige aanpak hiertegen te komen. Maar het hele zorgstelsel zoals het nu is, wat de SP betreft weg ermee!

Rechtvaardigheid en sollidariteit is een groot gedachtengoed bij de SP. Achter de schermen wordt veel gedaan met elkaar, om daar waar onrecht is hiertegen te strijden en het voor mensen in onze stad beter en leefbaarder te krijgen daar waar zij dit niet hebben. En ook maken wij een vuist tegen het vernietigen van natuur in onze stad en het onnodig kappen van bomen.

U bent van harte welkom als SP lid om eens een fractievergadering van de SP bij te wonen. Mailt u ons wel even wanneer u wilt komen? Wij vergaderen elke maandagavond in onze fractiekamer op het stadhuis.

Goede ideeën zijn altijd van harte welkom. Wilt u op een andere manier iets betekenen voor de SP mail of bel ons gerust om eens met ons te praten. Want de SP dat zijn we met elkaar, en ook dingen bereiken dat kunnen we alleen samen met elkaar. Laat dus gerust van u horen. Denk mee, doe mee voor zover u kan! Een kleine inzet omdat u misschien niet meer kan doen wordt ook groot gewaardeerd door ons.

Ik ben trots op ons als SP en al onze leden die zich steeds inzetten. Al zijn we als fractie (nu nog) klein, we hebben een groot hart voor de mensen in onze stad, en zetten onszelf heel hard in waar we maar kunnen.

Ik was zelf even uit de running vanwege een grote rugoperatie, maar ik hoop echt in de toekomst alle leden een keer te mogen zien en spreken, want ik hoor persoonlijk ook heel graag wat er bij u leeft en wat u zou willen dat we als SP moeten doen, aanpakken of oppakken.

 Renate De.Feo-Dudok

 

 

 

    

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier