h

Fractie

28 juni 2017

Woordvoering tegen bebouwen Oude Beerpolder voor Kil IV

Voorzitter, we staan voor een belangrijk vraagstuk vandaag. Ons gemeentebestuur roept burgers op om de tegels in hun tuin te vervangen door groen. Als duizend gezinnen hier gehoor aan geven, en ieders 10 meter tegels verwijderen, wordt onze gemeente 1 hele hectare groener.

Lees verder
19 juni 2017

Woordvoering Kadernota 2018

Hieronder de woordvoering van de SP fractie in de raad over de kadernota. De kadernota zet de grote lijnen uit voor de begroting. Als SP geeft het ons de gelegenheid aandacht te vragen voor de zaken die wij belangrijk vinden, zoals betaalbare huizen voor iedereen, de zorg, de belangen van de lagere inkomens. Voor het gemeentebestuur vooral de kans om nieuwe dure en onzinnige plannen te lanceren. Van een woontoren van 100 meter hoog voor hogere inkomens op het leerpark, tot één miljoen voor een feestje wegens 800 jaar stad.

Lees verder
16 april 2017

Vragen BVD en SP over aanbouw visafslaghuisje

Beter Voor Dordt heeft samen met de Socialistische Partij op 11 april 2017 vragen gesteld aan het college over de geplande aanbouw van het
visafslaghuisje op de Vismarkt.

De welstandscommissie schijnt het plan al positief beoordeeld te hebben,
maar Beter Voor Dordt en de SP vragen zich af hoe de aanbouw rijmt met het
monumentale karakter en het beschermde stadsgezicht.

Een aantal omwonenden heeft al bezwaren ingediend tegen dit plan en wil hier actie tegen voeren.

Lees verder
5 april 2017

Een discussie over gebouwen in handen gemeente - gemeenteraad 10 mei 2016

Op dit moment doet het idee de ronde om van het moumentale pand de Berckepoort een cultuur en debatcentrum te maken. Als SP staan we natuurlijk achter de mogelijkheid om dit te onderzoeken. Sterker nog, al een half jaar geleden drongen we erop aan om de gebouwen in gemeentebezit niet meer als last te zien, maar goed te gaan benutten. Bij de discussie over gemeentelijk vastgoed dienden we twee voorstellen (amendementen) in: 1. Om panden die geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning zo snel mogelijk bewoonbaar te maken en te verhuren aan jongeren en andere bijzondere huishoudens, 2.

Lees verder
18 januari 2017

Economic Board Drechtsteden: ondemocratische geldverspilling!

Als SP fractie hebben we niet deelgenomen aan het deel van de Drechtraad dat over de 'Economic Board' ging - de zogeheten "Carrousel Integraal".

De 'Economic Board' is wat de SP betreft zowel overbodig, als kostbaar, als ondemocratisch. De eerste vraag die je kunt stellen is of de Drechtsteden, een samenwerking van een aantal gemeentes om kosten te besparen door gezamenlijk wat zaken te regelen als de sociale dienst, of het innen van belasting, zich wel bezig zouden moeten houden met economisch beleid.

Lees verder
14 november 2016

Hoe serieus nemen we het opkomen voor de minima?

Als SP hebben we de ruim twee jaar dat we nu in de gemeenteraad van Dordrecht zitten meerdere voorstellen gedaan om de positie van lager betaalden en mensen met een uitkering te verbeteren. Hierbij vonden we helaas niet altijd steun van andere partijen. Ook niet van partijen die zichzelf als "links" of "progressief" of "sociaal" beschouwen.

Lees verder
8 november 2016

En hier onze moties

Amendement geen extra geld voor organisatie:

https://dordrecht.sp.nl/sites/dordrecht.sp.nl/files/2016-11-04-amendemen...

Voorstel verbouw groot gebouw (Refaja) voor huisvesting jongeren, starters, kleine huishoudens, statushouders:

https://dordrecht.sp.nl/sites/dordrecht.sp.nl/files/2016-11-06-motie_han...

Lees verder
8 november 2016

Woordvoering 2e termijn

Ik wil mijn 2e termijn beginnen met het feliciteren van de heer van Verk (PvdA) met zijn nieuwe positie als woordvoorder van het college. De heer Sleeking voelde geen behoefte meer om in te gaan op ons amendement over de 125.000 extra voor de organisatie, omdat de heer van Verk op dat gebied al alles had gezegd.

Lees verder
8 november 2016

Woordvoering SP begrotingsdebat

Voorzitter, Pecunia non olet, ofwel geld stinkt niet. Teneinde aan geld te komen om de lege

Lees verder

Pagina's

U bent hier