h

Dordrecht proeftuin voor WMO

18 september 2003

Dordrecht proeftuin voor WMO

Het symposium ‘Sturen op verantwoordelijkheid’ vormde het officiële startsein voor een bijzonder experiment. Komend jaar gaat de sector Onderwijs & Welzijn van de gemeente Dordrecht, samen met een aantal maatschappelijke instellingen én hun cliënten aan de slag om op andere wijze vorm te geven aan de onderlinge relaties en werkwijze. Belangrijkste inspiratiebron hierbij is het advies ‘Bevrijdende Kaders, sturen op verantwoordelijkheid’, dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in februari uitbracht aan het kabinet. De filosofie van dit advies zal voor het eerst in praktijk gebracht gaan worden met invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Veel vertrouwen in slagingskans van experiment

Het symposium werd goed bezocht, zowel door raadsleden en ambtenaren als door managers en professionals van maatschappelijke instellingen die aan het experiment meedoen. Een publieke discussie aan de hand van een aantal stellingen was tijdens het symposium het eerste interactieve ‘onderonsje’.

Uit de stemmingsrondes die op de zaaldiscussies volgden bleek onder meer dat vooral de aanwezige overheidsdienaren vonden dat alle organisaties transparant voor de burger moeten zijn (83% tegenover een gemiddelde van 54% van de professionals en managers). Over het gebrek aan maatschappelijk ondernemerschap bij de instellingen was iets meer overeenstemming (95% tegenover 78%).

Vrijwel iedereen in de zaal (97%) was het eens met de uitspraak dat het hoge bureaucratisch gehalte van de overheid een goede regievoering in de weg staat. Binnenkort komt hier vast en zeker verandering in, want op de vraag ‘Heeft u er vertrouwen in dat het experiment gaat slagen’ antwoordde 86%: ja.
Het symposium werd opgeluisterd en ook afgesloten door enkele sketches waarin een cabaretduo het abstracte thema van die dag op ludieke en verfrissende wijze ‘vertaalde’ in de toekomstige praktijk.

"Meer steunen,minder sturen. Red de professionals! Durf en daadkracht gevraagd. Wie lef heeft mag meedoen. Dordrecht als proeftuin." (zie website gemeente Dordrecht. Pagina's Welwijs )

wordt vervolgd...

Zie ook:

U bent hier