h

Welke gevolgen kan de stikstofproblematiek hebben voor de bouw van woningen en bedrijven in onze stad? De SP Dordrecht heeft hierover vragen gesteld aan het college

11 september 2019

Welke gevolgen kan de stikstofproblematiek hebben voor de bouw van woningen en bedrijven in onze stad? De SP Dordrecht heeft hierover vragen gesteld aan het college

Foto: SP / stikstof

Gevolgen stikstofproblematiek voor de bouw van woningen en bedrijven in Dordrecht

 

In het Coalitieakkoord is fors ingezet op het bouwen van nieuwe woningen en het creëren van nieuwe banen. Een recente uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek betekent dat veel bouwprojecten in Nederland niet door kunnen gaan. Voor Dordrecht, waar op Kil IV grote distributiebedrijven zijn voorzien pal naast Natura 2000 gebied “De Biesbosch”, kan dit grote gevolgen hebben. Dat geldt ook voor diverse geplande woningbouwprojecten.

De vraag is dus in hoeverre het Coalitieakkoord nog uitvoerbaar is.

 

De SP-fractie stelde daarover vragen aan het college.

 

Reactie toevoegen

U bent hier