h

Zwerfvuil in Crabbehoff. Waar mogen de opruimers het laten?

12 september 2019

Zwerfvuil in Crabbehoff. Waar mogen de opruimers het laten?

Foto: Renate / Renate De.Feo

Buurtpreventieteam van Roger Wagenmans kan zwerfafval nergens kwijt. Wanneer gaan wij deze vrijwillige kanjers die andermans rotzooi dagelijks ruimen facilliteren?

trots is de SP op het buurtpreventieteam van 5 mensen dat in Crabbehoff het zwerfvuil dagelijks opruimt. Roger Wagenmans heeft veel hart voor zijn wijk en is de kartrekker hiervan.

Het is schokkend om te zien hoeveel afval er naast de containers wordt gezet, maar ook dat zelfs hele vuilniszakken uit het raam worden gegooid in flats.

Roger Wagenmans ruimt met zijn team telkens weer vrijwillig deze troep op, ondanks dat hij vind dat er echt een mentaliteitsverandering moet komen onder de wijkbewoners zelf.

Maar niet alles wat het team opruimt aan zwerfvuil past in de wijkcontainers doordat het spul te groot is.                                                                          Roger heeft HVC om een sleutel gevraagd maar deze weigeren dit vanwege veiligheidsredenen, en zijn bang dat er iets gebeurt met de apperatuur pal achter de deur.

Hoe dan ook, wanneer er geen sleutel mag worden toevertrouwd dan zal het buurtpreventieteam om hun mooie werk, dat heel belangrijk is voor de leefbaarheid in de wijk, voort te kunnen zetten gefacilliteerd moeten worden in een plek waar zij het verzamelde afval uit de wijk wel kunnen dumpen.We verwachten eigenlijk al zo heel veel van deze mensen, Dagelijks vrijwillig een ander zijn troep opruimen is niet niks en dan is faccilliteren en ondersteunen van groot belang en het minste dat er kan worden gedaan.

Ook geven volgens Roger PMD zakken veel troep en vuiligheid en zou hij liever afschaffen hiervan en nascheiding van het huisvuil bij HVC zien.

Tevens kreeg de SP diverse meldingen van bewoners over ratten die gesignasleerd worden en een plaag hiervan dreigt. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor de volksgezondheid en moet echt bestreden worden.   Mail ons gerust om ons op de hoogte te houden hierover zodat we ook als SP actie hierop kunnen ondernemen.

De SP ziet graag containers omgezet worden in een pasloos systeem, zodat mensen wanneer hun container vol is, het afval in de volgende container kunnen storten en het er minder snel naast laten staan. Dit zou dan wel drechtstedenbreed ingevoerd moeten worden, zodat men niet van elders hier komt dumpen. Ook zou bedrijfsaval hier een probleem kunnen worden.

Het fors verhogen van boetes op neergooien van afval zou wat ons betreft een optie kunnen zijn, maar dit is wel moeizaam te handhaven, daar er geen naamkaartjes worden achtergelaten. Handhavers in burger zouden dan moeten patrouilleren en mensen op heterdaad betrappen op het neergooien van troep op straat.

Ook vind de SP dat er voor onderhoud van de wijken evenveel aandacht moet zijn vanuit de gemeente voor elke wijk.                                              Dit blijkt niet zo te zijn schetste onze verbazing toen wij dit onlangs hoorden. De wijken waar mensen wonen die meer geld hebben zoals bijvoorbeeld in de Hoven worden veel meer en beter bijgehouden door de gemeente. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het college.                                  Want om nu zo klassenverschil te gaan maken vinden wij niet acceptabel.

Wij staan als SP achter Roger wagenmans en zijn Buurtpreventie team Crabbehoff en hopen dat zij ondanks de tegenslag volhouden.                   Zij zijn een groot voorbeeld voor andere wijken die allemaal zo'n team zouden kunnen gebruiken. 

Ook vind de SP het mooi om te zien dat steeds meer mensen individueel met papierprikker en zak op pad gaan in onze hele stad om  rondzwervende rommel op te pikken.             

Een schone stad maken we samen met elkaar!

Reactie toevoegen

U bent hier