h

SP stelt vragen over wachttijden bij de Sociale Dienst

17 oktober 2017

SP stelt vragen over wachttijden bij de Sociale Dienst

Vandaag heeft de SP fractie in de Drechtraad vragen ingediend naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman getiteld “Behoorlijke bijstand?“ dat vorige week werd gepubliceerd.

Duidelijk werd dat het vraagteken achter “behoorlijke bijstand” ook betrekking heeft op de tot nu toe gangbare procedures bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Al jaren bereiken ons signalen dat mensen op zijn zachtst gezegd niet gestimuleerd worden om de officiële aanvraag van de uitkering te doen zodra ze daar recht op hebben. Het gevolg is weken zonder inkomen. Daarnaast wordt slechts een zeer gering bedrag aan voorschot verstrekt (leefgeld van ca. 50 euro in de week) gedurende de wachttijd, die ingaat eenmaal de officiële aanvraag is gedaan. Dit leidt tot vele problemen met de vaste lasten, daardoor mogelijk boetes voor late betaling en incasso kosten. Het verergert de schuldenproblemen die de Drechtsteden nou juist zeggen te willen bestrijden.

Al in december 2014 diende de SP een amendement in op de toen voorgestelde (en door een meerderheid aangenomen) participatie-verordening, om geen wachttijden toe te passen en voor een hoger voorschot gedurende de wachttijd op een definitieve beslissing.

Helaas werd ons amendement door de andere partijen, inclusief partijen waarvan we hadden mogen hopen dat zij een socialer beleid voor zouden staan als Groen Links en de PvdA, toen verworpen. Nu blijkt uit het rapport van de Nationale Ombudsman dat wat wij voorstelden in principe ook wettelijk verplicht is.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier