h

Armoedebeleid

14 december 2018

Woonlasten in Dordrecht - een open brief van de SP aan het Platform tegen de Armoede

Foto: SP / Screenshot raadsinformatiesysteem

In de gemeenteraad over de begroting dienden we als SP een voorstel in om de lokale woonlasten voor alle inwoners te verlagen. Het geld zou moeten komen van het licht verhogen van de belasting voor vastgoed eigenaren, tot het gemiddelde van de grote steden. Helaas werden we hierin alleen door de PVV gesteund. En dat terwijl alle partijen die deelnemen in het Platform tegen de Armoede het erover eens zijn dat de woonlasten in Dordrecht te hoog zijn. Maar waar blijven de daden bij de mooie woorden?

Lees verder
26 oktober 2018

Falen van gemeentelijke website over kwijtschelding

Foto: Jack 't Lam / Eigen video opname

Bij onze hulpdienst komen regelmatig vragen binnen die te maken hebben met gemeentelijke belastingen, kwijtschelding, minima-beleid etc. Het zou dan wel handig zijn als de website van bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke Belastingdienst Drechtsteden hier informatie over zouden hebben.

Lees verder
17 oktober 2017

SP stelt vragen over wachttijden bij de Sociale Dienst

Vandaag heeft de SP fractie in de Drechtraad vragen ingediend naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman getiteld “Behoorlijke bijstand?“ dat vorige week werd gepubliceerd.

Lees verder
14 november 2016

Hoe serieus nemen we het opkomen voor de minima?

Als SP hebben we de ruim twee jaar dat we nu in de gemeenteraad van Dordrecht zitten meerdere voorstellen gedaan om de positie van lager betaalden en mensen met een uitkering te verbeteren. Hierbij vonden we helaas niet altijd steun van andere partijen. Ook niet van partijen die zichzelf als "links" of "progressief" of "sociaal" beschouwen.

Lees verder
30 september 2013

Werk en Armoede

We kunnen de werkloosheid niet oplossen maar we maken ons wel  sterk voor eerlijk werk tegen eerlijk loon.
Dus geen werk onder het minimumloon. Werken onder het minimum loont is een verkeerd signaal aan werkgevers en vergroot de armoede onder werknemers.

Lees verder
13 juni 2013

Geld over van sociale dienst moet behouden blijven voor clienten

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft over 2012 een positief resultaat van € 18 miljoen. De SP afdeling Dordrecht vindt dat dit geld niet moet worden gebruikt om problemen binnen de Drechtsteden op te lossen. Het geld was en is voor degenen die gebruik maken van regelingen van de SDD. 

Lees verder
19 februari 2013

Aktie kinderschoen en SMS kinderfonds

Op 27 november 2012 stonden wij met kinderschoentjes op de trappen van het stadskantoor om het op te nemen voor de 2600 kinderen in Dordrecht die opgroeien in armoede.

Lees verder
12 januari 2013

Platform tegen armoede zet trend voor 2013

Op zaterdag 12 januari organiseerde het Platform Tegen de Armoede, op initiatief van de SP een debat in Podium N3. Eerst was er een introductie voor de aanwezigen, over krimpende economie in Dordrecht, mede veroorzaakt door directe besparingen op sociale bestedingen door de Gemeente. Hierna kwam de discussie flink op gang over de verschraling van de thuiszorg, de dreigende afbraak van de AWBZ, en  de rol van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) daarbij.

Lees verder
10 december 2012

Open brief aan gemeenteraad over meevallers van de Sociale Dienst

De gemeente Dordrecht heeft een meevaller gehad van 7,2 miljoen op de uitgaven van de Sociale Dienst. In plaats van dit geld ten goede te laten komen van de mensen voor wie het eigenlijk bedoeld was, wil het bestuur het in de grote pot stoppen, de algemen reserves. Om die reden hebben we als SP afdeling een open brief aam de gemeenteraad gestuurd waarin we voorstellen dit anders te doen. Hieronder onze brief:

Lees verder

Pagina's

U bent hier