h

Hoe serieus nemen we het opkomen voor de minima?

14 november 2016

Hoe serieus nemen we het opkomen voor de minima?

Als SP hebben we de ruim twee jaar dat we nu in de gemeenteraad van Dordrecht zitten meerdere voorstellen gedaan om de positie van lager betaalden en mensen met een uitkering te verbeteren. Hierbij vonden we helaas niet altijd steun van andere partijen. Ook niet van partijen die zichzelf als "links" of "progressief" of "sociaal" beschouwen.

We weten natuurlijk dat de PvdA besloten heeft deel te nemen aan een regering die talloze verslechteringen heeft doorgevoerd voor mensen met weinig geld.
Denk maar aan de samenwonerskorting, waardoor mensen waarvan de kinderen nog thuis wonen (niet zo gek met het gebrek aan betaalbare huisvesting) gekort
worden op hun uitkering. Overigens ook als die kinderen zelf helemaal geen inkomen hebben. Ook kinderen die bij hun oudere ouders zijn gaan wonen, of zijn
gebleven voor mantelzorg, worden gekort.

Verder zijn talloze jongeren met ernstige beperkingen beroofd van hun Wajong uitkering en in de bijstand geduwd.

In de gemeente kunnen we onmogelijk alle verslechteringen ongedaan maken die landelijk worden doorgevoerd. Maar we kunnen wel iets doen. Vorig jaar stelden we als SP voor om gemeentelijke belastingen eerlijker te maken, minder te vragen van met name de mensen met een baan die iets boven het minimum betaalt, en meer te vragen van de mensen met grote huizen. Groen Links en VSP steunden een amendement van ons om dat te onderzoeken. De PvdA en D66 wilden net als de rechtse en de christelijke partijen niet eens een onderzoek naar wat mogelijk zou zijn.

Voor de allerarmsten, die afhankelijk zijn van de voedselbank, stelden we voor dat we als gemeente ervoor zouden zorgen dat verse groenten en vlees of
vleesvervangers elke week in het voedselpakket zouden zitten. Ook omdat de gemeente een wettelijke verplichting heeft om zorg te dragen voor de gezondheid van haar inwoners. Dit keer steunde alleen de VSP ons. PvdA, D66, Groen Links, en wederom de rechtse en christelijke partijen, vonden de voedselbanken een particulier initiatief, en daarom moesten we ons er maar niet mee bemoeien.

In de Drechtraad - die gaat over de Sociale Dienst en het minimabeleid - stelden we in december 2014 al voor dat voor mensen die in de bijstand terecht komen, die nu vaak weken moeten wachten zonder inkomen voor hun uitkering geregeld is, eerst de uitkering geregeld wordt, en dat daarna verplichtingen komen als sollicitatie workshops etc. Alle andere partijen, dus inclusief Groen Links en PvdA, stemden tegen. We stelden ook voor dat de Sociale Dienst alleen het
accepteren van echte banen zou kunnen verplichten, en niet het doen van vrijwilligerswerk, of deeltijdbanen die niet meer opleveren dan de uitkering. Ook eisten we waakzaamheid tegen het verdringen van betaald werk door onbetaald werk. Wederom geen enkele steun van andere partijen. Tenslotte dienden we een amendement in tegen een heksenjacht op kleine fouten van uitkerings-gerechtigden, waarop vaak draconische sancties staan. Het wordt eentonig, maar ook hierin stonden we alleen.

De motie die de PvdA de afgelopen gemeenteraad indiende over het minimabeleid moet gezien worden als een wel heel onfraai stukje verkiezingspropaganda,
waar helaas ook Groen Links zijn steun aan heeft verleend. Na jaren van afbraak in dit kabinet en een PvdA die in de peilingen op 10 zetels of minder staat horen ze de klok van de afrekening al luiden.

De PvdA probeert nu uit alle macht weer een "links" en "sociaal" gezicht te laten zien. Ze hopen dat mensen er ondanks alles wat de afgelopen vier jaar gebeurd is, toch nog een keer intrappen. Vandaar het voorstel om de kamerfracties van PvdA en Groen Links te fuseren. In de Dordtse raad is dit feitelijk al gebeurd. Bij de afgelopen raad dienden Groen Links en de PvdA alleen gezamenlijk moties in, die ook in een verenigde fractievergadering waren voorbereid.

Wat hield de motie over het minima beleid van PvdA en Groen Links nu eigenlijk in? Behalve een constatering dat de armoede groeit, en een stukje propaganda
voor Jette Kleinsma, één van de hoofdverantwoordelijken voor de asociale maatregelen van het huidige kabinet, wat voor concrete maatregelen, wat voor eisen stelde de motie? Wat moet er NU gebeuren om iets aan de armoede te doen?

Hier is de totaliteit van wat PvdA en Groen Links wisten te bedenken:
"SPREEKT ALS GEMEENTERAAD DORDRECHT UIT:
1. De wethouder in een verruiming van zijn beleid te ondersteunen, zodat een verruiming van het minimabeleid leidt tot een verbetering van de positie van de mensen met een minimaal inkomen."

Als SP konden we onmogelijk voor deze motie stemmen, die geen enkele concrete inhoud bevat, geen enkele echte verbetering voorstelt. En daarmee dus
uitsluitend verkiezingsretoriek is. Tegelijkertijd wilden we natuurlijk ook niet tegen een motie stemmen die zegt dat - hoe vaag ook - het minima beleid wel wat ruimer kan. Omdat je je niet in de gemeenteraad kunt onthouden van stemming hebben we tijdens de stemming over deze motie de zaal verlaten.

Als SP nemen we het opkomen voor de mensen met weinig geld we; serieus. We zullen ook de komende tijd weer met echte voorstellen komen om de positie van laagbetaalden en werklozen te verbeteren.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier