h

HVC vuilverwerker

Geacht SP bestuur,

Afgelopen zondag luisterde ik naar radio 1 en hoorde een harentenberge rijzende reportage over het bedrijf HVC en over het principe van samenwerkende gemeentes die door dergelijke samenwerkingsverbanden in grote problemen komen.

HVC, met als thuisbasis Alkmaar,is opgericht door 24 samenwerkende gemeente's. Door een fout in het oprichtingscontract hebben gemeenteraden nu geen controle meer op HVC. 
HVC is opgericht om de vuilverwerking efficenter en goedkoper te maken. Het tegenovergestelde is nu gebeurd. En het ergste is, dat de gemeenteraden geen grip meer hebben op HVC.
HVC heeft een schuld van één miljard euro ! Op te brengen door de gezamenlijke gemeentes.

Omdat HVC ook in Dordrecht actief is, vraag ik mij het volgende af:

  • Zijn wij één van die 24 samenwerkende gemeentes ?
  • Waarom zijn we met HVC in zee gegaan terwijl deze in Alkmaar zijn thuisbasis heeft ?
  • Zitten wij hier in Dordt ook in de problemen door deze organisatorische perikelen
  • Hoe gaan we als Dordt om met andere samenwerkings verbanden. Zijn daar ook problemen door ontstaan door verkeerde contracten ?
  • Dit is des te meer van belang omdat in 2015 alle zorgtaken naar de gemeentesworden over geheveld en daardoor dergelijke constructies zeer grote gevolgen zullen hebben op de bevolking.

Het lijkt mij van het grootste belang om dit nader uit te zoeken.

De betreffende radiouitzending was op zondag avond op radio 1 om 19.00 uur en duurde een half uur.

Ik heb deze uitzending op mp3 formaat opgenomen en deze is ook online te beluisteren.

Dat laatste kan via deze link  http://www.radio1.nl/gemist-overzicht#

 

Groet Aad Cornelisse

 

Onze reactie

 

Beste Aad,

Op verzoek van onze voorzitter heb ik even gekeken naar de vragen die je stelde rond het HVC.

Dat waren de volgende:

  • Zijn wij één van die 24 samenwerkende gemeentes ?
  • Waarom zijn we met HVC in zee gegaan terwijl deze in Alkmaar zijn thuisbasis heeft ?
  • Zitten wij hier in Dordt ook in de problemen door deze organisatorische perikelen
  • Hoe gaan we als Dordt om met andere samenwerkings verbanden. Zijn daar ook problemen door ontstaan door verkeerde contracten ?
  • Dit is des te meer van belang omdat in 2015 alle zorgtaken naar de gemeentesworden over geheveld en daardoor dergelijke constructies zeer grote gevolgen zullen hebben op de bevolking.

Dit is wat wij uit hebben kunnen vinden:

Dordrecht is één van de 48 gemeenten en 6 waterschappen die in het HVC deelnemen. Waarom Dordrecht besloten heeft in HVC deel te nemen is ongetwijfeld wel te achterhalen, maar daar zal ik nu geen tijd insteken.

Risico

Problemen bij het HVC kunnen natuurlijk terug slaan op Dordrecht. Met name omdat alle deelnemende overheden zich voor grote bedragen garant hebben gesteld. Het totale bedrag aan schuld lijkt tot boven een miljard opgelopen. Daar staan natuurlijk ook wel bezittingen tegenover. Het jaarlijkse verlies van HVC is overigens niet zo groot, dus als die ellende over 54 partijen verdeeld wordt valt het weer mee.

Directie HVC

De verliezen zouden minder zijn als de directie niet exorbitant veel zou verdienen. Misschien een idee dat het gemeentebestuur dat op een aandeelhoudersbijeenkomst aan de orde stelt.

De samenwerkingsverbanden waar we verder mee te hebben zijn vooral de gemeenschappelijke regeling drechtsteden en de regio zuid-holland-zuid.

Daar zijn we uiteraard erg kritisch op. Waar het kan willen we zoveel mogelijk zelfstandig als gemeente doen. En in ieder geval het beleid door de gemeenteraden laten bepalen en hooguit voor de uitvoering samenwerken.

Ik hoop dat je aan deze antwoorden wat hebt.

 

Met vriendelijke groet, Ronald Portier.

 

Jaarverslag HVC over 2012 is hier te vinden:

http://www.hvcgroep.nl/download.php?c=Downloads&id=bd2d23349cd3ff58b6736146db3a1d17&p=downloadFile

U bent hier