h

Nieuwjaarswens voor Dordrecht

Beste mensen,

Ik heb nog eens naar de nieuwjaarstoespraak van Arnold Brok gekeken en het valt mij op dat het zo'n verschrikkelijk waardeloze toespraak was.

In de mode van het moment was het een positief geluid hoofdzakelijk gericht op het bedrijfsleven en middenstand. 
Ik vind dat de bevolking recht heeft op het ware verhaal. Het enige genoemde probleempunt is de leegstand in de binnenstad. Als dit het grootste probleem voor de toekomst zou zijn mogen wij ons gelukkig prijzen. 
Ik denk dat het tijd wordt dat de SP een ander geluid gaat laten horen. De problemen die de Nederlandse gemeenten gaan krijgen in de komende jaren zijn gigantisch en het lijkt mij nuttig daar de bevolking op te wijzen. 
Ik noem de decentralisaties, de miljardenbezuinigingen op de jeugdzorg, werkbemiddeling voor arbeidsgehandicapten, ouderenzorg, gedwongen mantelzorg. 
Kunnen mensen met beginnende alzheimer in 2014 nog rekenen op dezelfde noodzakelijke hulp als die zij nu ontvangen?

650 miljoen bezuiniging op huishoudelijke hulp, dit is veertig procent van het huidige budget. Vertel dat eens in je nieuwjaarstoespraak meneer Brok! Nee, het is geen prettig verhaal, maar wel de waarheid!

Groeten, Jan Brongers.  

U bent hier