h
19 juni 2024

Echt verzet tegen bezuinigingen nodig

Foto: AbvaKabo

Op dinsdag 18 juni vergaderde de raad van Dordrecht over de enorme bezuinigingen die het rijk oplegt aan de gemeenten vanaf 2026 en hoe we daarmee om moeten gaan. Dit in het kader van de "perspectievennota", de voorbereiding op de begroting. Als we niet uitkijken verdwijnen het armoedebeleid, de Dordt pas, en andere voorzieningen: buurthuizen, zwembad, bibliotheek, Het moet allemaal nog ingevuld worden, maar de tekorten lopen op tot boven twintig miljoen euro per jaar. Hieronder mijn woordvoering in de raad.

Lees verder
5 februari 2024

Gewone Dordtenaren bedreigd voor peperdure bouwplannen

Vandaag, maandag 5 februari, konden bewoners bezwaar maken tegen de dreigende onteigening van hun woningen aan de Weeskinderendijk. De gemeente heeft bepaald dat ze hun woningen alleen aan de gemeente mogen verkopen, en in de toekomst misschien worden onteigend, om plaats te maken voor de plannen met het Maasterras.

Lees verder
18 november 2022

Gaat het Wintercircus nog door?

Het WinterCircus Royal heeft een beroep gedaan op de gemeente Dordrecht voor een lening om de aanloopkosten voor het organiseren van het circus voor te kunnen schieten. Een circus is een grootschalig evenement dat veel kosten met zich meebrengt, voordat de kaartverkoop kan starten en het allemaal terug verdiend wordt. Helaas heeft de gemeente een schamel bedragje toegezegd van 5.000 euro. In dezelfde tijd dat de gemeente samen met buurgemeenten tienduizenden euro's gestoken heeft in een lichtshow boven de rivier waar niemand om gevraagd heeft. Als SP hebben we een open brief gestuurd aan het college om te vragen snel echt de helpende hand toe te steken. Hieronder de tekst.

Lees verder
28 september 2022

Breed verzet, geen inspraak, raad zet bomenkap door

Foto: Jan Brongers

Tientallen liefhebbers van het Weizigtpark demonstreerden tegen de kap van ruim honderd bomen. Dinsdag 13 september verzamelden deze zich op het bordes van het stadhuis. Binnen vergaderde de gemeenteraad over het kapplan. Voor deze vergadering hadden al 3540 mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen deze kaalslag.

Lees verder
6 september 2022

SP Dordrecht solidair met stakers streekvervoer

Foto: Jan Brongers / Eigen foto

Vandaag staakte een deel van het streekvervoer in Dordrecht en omstreken voor een betere CAO, voor meer mensen in vaste dienst, een betere ouderenregeling en een fatsoenlijke inflatie-correctie. Als SP waren we solidair en aanwezig om de stakers te steunen.

Lees verder
2 juli 2022

SP op pad in Krispijn

Foto: Alex Groen / SP actieteam Afdeling Dordrecht

Deze maand voeren we als SP actie tegen de vaak torenhoge energiekosten waarmee mensen nu te kampen hebben. Afgelopen maand waren we drie keer aanwezig op de Krispijnseweg te Dordrecht. Waarom deze straat? We hoorden van een bewoonster van deze straat dat er achterstallig onderhoud was. Daarom hadden we deze straat uitgekozen. Hier vroegen wij aan de bewoners of de huizen goed geïsoleerd waren. Dit is bij de meeste huizen niet het geval. Hierdoor en door de hoge energiekosten maakt iedereen zich zorgen over de rekeningen.

Lees verder
24 juni 2022

Verslechtering OV Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem onacceptabel

Foto: Onbekend

Qbuzz maakte deze week bekend het aantal bus en treinritten in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem drastisch te verminderen in verband met personeelstekorten. Zo worden op de MerwedeLingeLijn de helft van de ritten geschrapt. Een groot deel van de partijen komt hiertegen in het geweer op initiatief van SP fractievoorzitter Lies van Aelst.

Lees verder
14 juni 2022

Statenfractie vraagt opheldering over kaalslag Waterbus

Foto: SP / Website statenfractie ZH

Reizigers, raden en wethouders in de Drechtsteden slaan alarm in het AD, het aantal afvaarten van de waterbus wordt op verschillende plekken met 50 tot 75% verminderd. Een kwartiersdienst op het traject Zwijndrecht-Dordrecht is bijvoorbeeld ineens nog maar een één keer in het uur dienst. Dit terwijl hier duidelijke afspraken over waren met de exploitant én dit ook vanuit de exploitant een duidelijk punt was bij de aanvang van de concessie.

Lees verder
11 juni 2022

Bijeenkomst over de pensioenen in Gouda

Foto: Meta Kamphuis / Eigen foto

Op donderdag 9 mei organiseerde de SP een discussiedag over de strijd voor behoud van een goed pensioen. Dat wordt bedreigt door de plannen van de regering die via een nieuwe wet een welvaartsvast pensioen willen vervangen door een commerciële verzekering. Meta Kamphuis, organisatiesecretaris van de afdeling Dordrecht, was er bij en doet verslag.

Lees verder
4 mei 2022

Formatie in de problemen?

Foto: AD

Na de verkiezingen voor de raad op 12 maart werd al snel duidelijk dat VVD en Groen Links het voortouw zouden nemen voor een nieuwe coalitie. Er werden formateurs aangezocht van beide partijen en er werd beloofd dat er een coalitie op hoofdlijnen zou komen, samen met de beoogde partners CDA en CU/SGP. Kortom grotendeels een voortzetting van het oude rechtse college, maar met Beter voor Dordt eruit gegooid en een groen randje aan de andere kant erbij.

Lees verder

Pagina's