h
4 juni 2014

Bestuursverkiezing

Tijdens de goedbezochte  algemene ledenvergadering van 26 mei is met meerderheid van stemmen een nieuw bestuur gekozen voor de termijn van 2 jaar! Het zijn alle bestuursleden met een stevige ambitie!

Lees verder
17 mei 2014

Toekomst kleine schepen in de knel?

Kleine binnenvaartschepen hebben economie en milieu in Zuid-Holland veel te bieden. Helaas bedreigen nieuwe regels hun voortbestaan. ‘Een grote gemiste kans’, vinden Harre van der Nat en Lies van Aelst. Beiden waren dinsdag te gast op een binnenvaartschip.

Lees verder
17 mei 2014

ONTGASSEN SCHEEPVAART AANGEPAKT

SP-gedeputeerde Rik Janssen gaat samen met andere overheden en het bedrijfsleven het ontgassen van varende binnenvaartschepen aanpakken. Op 12 mei is overeenstemming bereikt over een samenhangend pakket maatregelen hiervoor.

Lees verder
9 mei 2014

Coalitie van start!

Op 7 mei heeft Dordrecht een nieuwe bestuurscoalitie gekregen bestaande uit BVD/CDA/VVD en CU/SGP. 

Lees verder
5 mei 2014

STOP afbraak leerlingen vervoer

Leerlingenvervoer naar draagkracht? Ouders van kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer buitengewoon /speciaal onderwijs  in Dordrecht, Drechtsteden hebben een brief in de brievenbus gehad van de gemeente. Zij moeten voortaan bijdragen aan het vervoer van hun kind(eren) naar draagkracht met een maximun van 500 euro per jaar.

Lees verder
28 april 2014

Stop discriminatie in Dordrecht

"In 2013 is het aantal meldingen van discriminatie in Dordrecht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van RADAR, het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Deze stijging is een landelijke trend. De gemeente Dordrecht onderstreept nogmaals het belang om alert te zijn op signalen van discriminatie.

Lees verder
28 april 2014

SCHIPPERS KLEM DOOR STRENGE HANDHAVING

In Gorinchem afgemeerde binnenvaartschippers voelen zich onwelkom en opgejaagd door bijzonder strikte handhaving van provinciale ligtijdregels. Ook het milieu lijdt onder de strenge aanpak. Vijf Statenfracties hebben de kwestie op initiatief van de SP aangekaart bij het provinciebestuur.

Lees verder
23 april 2014

1 mei thema avond!

De leden van de kerngroep SP afdeling Dordrecht organiseren deze thema avond in het teken van de Europese parlementsverkiezingen:  wat betekent Europa voor onze werkgelegenheid?

Lees verder
5 april 2014

Leden werving!

Op donderdag 24 april vertrekken we om 18.30 uur vanaf het Scheffersplein om leden te werven. We bellen op 60 vooraf geselecteerde adressen aan.

Lees verder
5 april 2014

Introductie nieuwe raad

De SP fractie heeft zich op 1, 3 en 4 april laten informeren tijdens diverse workshops over de rol van de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's