h
6 oktober 2014

Telefonisch spreekuur hulpdienst hervat

Met ingang van 3 oktober jl. is het spreekuur van de Hulpdienst van de SP hervat. Dit spreekuur vindt (voorlopig alleen per telefoon) plaats op elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.

Lees verder
26 september 2014

Winkeltijden op Zondag

Tijdens de middagraad van 23 september bleek er in de raad een ruime meerderheid te zijn voor de verruiming van de winkeltijden. En wel op Zondag

Lees verder
25 september 2014

vrijheid van meningsuiting wint

In alle vroegte stemde op 24 september de volledige gemeenteraad unaniem in met het amendement van de SP fractie om het recht op vrije meningsuiting in het centrum te behouden.

Lees verder
12 september 2014

Einde levendige binnenstad!

"Het is verboden om in het gebied van de binnenstad van Dordrecht - dat begrensd wordt door de Voorstraathaven, Steegoversloot, Spuihaven en Prinsenstraat - geschreven of gedrukte stukken, producten dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken."

Lees verder
12 september 2014

Mythe koopzondagenwens doorgeprikt

Met stijgende verbazing heeft onze gemeenteraadsfractie  het rapport van het Onderzoeks Centrum Drechtsteden (OCD) gelezen over de de peiling onder winkeliers naar hun mening over de winkelsluiting of opening op de zondagen.

Lees verder
31 augustus 2014

Groenmarkt 76 op de schop

De Socialistische Partij in Dordrecht maakt van de gelegenheid gebruik om midden in het centrum het afdelingskantoor te vestigen. Daar gaat alleen nog een fikse verbouwing van enkele maanden aan vooraf voordat de ruimte betrokken kan worden.

Lees verder
24 juli 2014

Oplossing overstapleed station dordrecht

Na de zomer komt vervoersbedrijf Arriva met een oplossing voor de lange rijen bij de in- en uitcheckpalen op station Dordrecht. Mensen die overstappen naar de NS missen hierdoor te vaak hun aansluiting, zoals SP-Statenlid Lies van Aelst zelf regelmatig ziet gebeuren.

Lees verder
22 juli 2014

kom op voor de kleine winkelier

De winkels in uw wijk staan onder grote druk. Door de crises en dalende inkomsten geven we met zijn allen minder uit. Toch houden deze winkels, zo belangrijk voor het sociale contact, het hoofd nog boven water. Dit komt vooral omdat voor de meeste winkels dezelfde openingstijden gelden.

Lees verder
17 juli 2014

Meldpunt passend onderwijs

De SP wil graag van ouders in Dordrecht en de Drechtsteden horen hoe het met hun kind gaat. Is er na de zomer een veilige plek op school voor zorgleerlingen?
En hoe denken ouders over de zorg en begeleiding die hun kinderen straks gaan krijgen?  

Lees verder
17 juli 2014

Arie van Dijk collectie voor de SP

De bekende Dordtenaar Arie van Dijk, die al jarenlang samen met zijn vrouw Jopie SP lid van de afdeling Dordrecht is, heeft zijn leven lang schilderijen gemaakt met in hoofdzaak een sterk sociale inslag.
Op meer dan 67 houten panelen heeft Adrie over een periode van ongeveer 35 jaar zijn ‘slapeloze nachten over het onrecht in de wereld’ vorm gegeven.  

Lees verder

Pagina's