h
25 november 2014

SP vlag

Ging uit op donderdag 20 november voor de eerste goedbezochte ledenbijeenkomst van de afdeling met de fractie. 

Lees verder
14 november 2014

Regiovertegenwoordiger uit Dordrecht

Op Zaterdag 1 november werd tijdens de SP regioconferentie Zuid-Holland voor het zuidelijke gedeelte van de regio een tweede vertegenwoordiger gekozen.

Lees verder
9 november 2014

Meer dan 3000!

Mensen uit alle zorg geledingen kwamen Zaterdagmiddag bijeen tijdens de FNV actie 'Red de Zorg' op het Spuiplein in Den Haag. Om tijdens een demonstratieve mars langs Spui en Hofvijver naar het Malieveld te lopen. En zo uiteindelijk weer per bus veilig naar huis terug te keren.

Lees verder
31 oktober 2014

125 wijkbewoners op de been

Op woensdagavond 29 oktober gaven 125 wijkbewoners gehoor aan de oproep van het wijkcomité Merwepolder om naar de informatieavond in het verzorgingshuis 'de Merwelanden' te komen.

Lees verder
27 oktober 2014

90 HANDTEKENINGEN PER UUR

Op vrijdag 17  en  zaterdag 18 oktober wisten we tijdens onze actie gehouden in het historisch stadscentrum van Dordrecht wel 540 handtekeningen op te halen. 

Lees verder
16 oktober 2014

Meldpunt Sociale Dienst Drechtsteden online

Het meldpunt voor het melden van misstanden bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is nu online. Vanaf nu is er een onafhankelijk meldpunt op internet beschikbaar waar iedereen die rechtstreeks met de Sociale Dienst Drechtsteden te maken heeft zijn verhaal kwijt kan over de opgedane ervaringen.

Lees verder
6 oktober 2014

Telefonisch spreekuur hulpdienst hervat

Met ingang van 3 oktober jl. is het spreekuur van de Hulpdienst van de SP hervat. Dit spreekuur vindt (voorlopig alleen per telefoon) plaats op elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.

Lees verder
26 september 2014

Winkeltijden op Zondag

Tijdens de middagraad van 23 september bleek er in de raad een ruime meerderheid te zijn voor de verruiming van de winkeltijden. En wel op Zondag

Lees verder
25 september 2014

vrijheid van meningsuiting wint

In alle vroegte stemde op 24 september de volledige gemeenteraad unaniem in met het amendement van de SP fractie om het recht op vrije meningsuiting in het centrum te behouden.

Lees verder
12 september 2014

Einde levendige binnenstad!

"Het is verboden om in het gebied van de binnenstad van Dordrecht - dat begrensd wordt door de Voorstraathaven, Steegoversloot, Spuihaven en Prinsenstraat - geschreven of gedrukte stukken, producten dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken."

Lees verder

Pagina's