h
28 juni 2016

Woordvoering kadernota

Het college heeft haar wensenlijstje voor 2017 ingediend bij de gemeenteraad. Wat die wensen moeten gaan kosten tussen 2017 en 2020 komt “toevallig” precies overeen met de ruim 12 miljoen die, zo vertelt ons de aanvulling op de jaarstukken 2015, netto overblijft na de budgetoverheveling. Of is dat misschien minder toevallig dan het lijkt?

Lees verder
3 juni 2016

Meten is weten

Foto: Alex Groen / Eigen foto

Zoals jullie misschien wel uit de media hebben kunnen oppikken, is de SP begonnen om de situatie rond Chemours( Dupont) te onderzoeken. Jarenlang heeft Dupont het giftige PFOA in grote concentraties uitgestoten. De overheid, RIVM en milieudienst, hebben hen daarin gesteund, door ongezonde hoeveelheden uitstoot toe te staan.

Lees verder
27 mei 2016

SP in gesprek met bewoners De Staart over Dupont/Chemours

Foto: Alex Groen / Zelf gemaakte foto's tijdens de actie.

Naar aanleiding van de verontrustende berichten over de jarenlange vervuiling van de omgeving door Dupont met PFOA, ging de SP in gesprek met bewoners van De Staart.

Lees verder
10 mei 2016

Woordvoering Spuiboulevard: ook sociale woningbouw!

Voorzitter,

 

In ons amendement vragen wij u om in de woonvisie Spuiboulevard op te nemen dat 30% van de daar te bouwen woningen binnen de sociale sector moet vallen, en het raadsbesluit dienovereenkomstig aan te passen.

 

Waarom vragen wij u dit?

Lees verder
16 februari 2016

Politiek café SP Zwijndrecht over de WMO

SP - Zwijndrecht
Politiek Café
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Lees verder
15 januari 2016

ziektenkosten minima drechtsteden

De Drechtsteden zullen dit voorjaar het minimabeleid evalueren. In deze evaluatie zullen we als SP ons inzetten om het beschikbare geld zo effectief mogelijk in te zetten om de grote armeode in onze regio te bestrijden. En indien nodig moet er gewoon geld bij.

Lees verder
8 december 2015

ONTSLAG VOOR SCHOONMAKERS IN DORDRECHT

Foto: Helma Meijer / privé

Schoonmakers in de  Drechtsteden die de gebouwen van de Gemeentes Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht schoonmaken, komen op voor hun werk en inkomen.

Lees verder
3 december 2015

Herziening boetes

De Sociale Dienst Drechtsteden moet nu honderden door haar opgelegde boetes opnieuw gaan beoordelen. Nadat in de Drechtraad van afgelopen dinsdag 1 december een motie van die strekking is aangenomen.

Lees verder
1 december 2015

Dordrecht blijft intercitystad

Vanmiddag stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van SP en D66. In de motie verzochten zij de regering om zich in te zetten voor het behoud van Dordrecht als Intercityhalte. SP Dordrecht knokte hier al lang voor samen met andere lokale partijen en weet zich na steun van de SP-fractie in de Provincie Zuid-Holland nu eindelijk gesteund door de Tweede Kamer.

Lees verder
25 november 2015

Gooi het geld niet over de balk!

Enkele bekende Dordtenaren zijn van mening dat de gemeente Dordrecht diep in de buidel moet tasten om de start van de Tour de France naar Dordrecht te halen.

Lees verder

Pagina's