h
14 maart 2015

Huurders protest Wielwijk

Foto: Jan Brongers / SP Dordrecht

Al tweemaal zijn bewoners op donderdagavond in wijkcenntrum 'De Admiraal' bij elkaar gekomen om de problemen in hun wijk bespreekbaar te maken.

Lees verder
4 maart 2015

Bouw betaalbare woningen!

Foto: Gemeente Dordrecht / Wijknieuws
Lees verder
25 februari 2015

Start: actie Huur te Duur Wielwijk

Foto: Alfred Meijer / SP Dordrecht
Lees verder
25 februari 2015

SP pleit voor Zuid-Hollands verenfonds

Foto: Lies van Aelst / SP Zuid-Holland

Zuid-Holland telt maar liefst 62 veerdiensten, die vooral in het zuidelijk deel van de provincie onmisbaar zijn voor de mobiliteit en bereikbaarheid. Via een speciaal verenfonds wil de SP in Zuid-Holland hun voortbestaan garanderen. Velen verkeren in financieel zwaar weer.

Lees verder
19 februari 2015

Aftrap actie Huur te Duur

Foto: Jan Brongers / SP Dordrecht
Lees verder
17 februari 2015

SP Zuid - Holland presenteert programma 2015-2019

De SP in Zuid-Holland zet ook de komende vier jaar in op sober, betaalbaar en dienstbaar provinciebestuur. Belangrijke nieuwe speerpunten zijn de bouw van meer goede, betaalbare (huur)woningen en investeren in aardwarmte als duurzame, betrouwbare en stille energiebron. Ook kwaliteit en betaalbaarheid van het OV verdienen in een aantal regio’s de komende tijd extra aandacht.

Lees verder
16 februari 2015

Hebben we een date?

Foto: Alfred Meijer / SP Dordrecht
"Op 18 maart met de Statenverkiezingen ?"; was de hamvraag op Valentijnsdag aan het publiek. De SP afdeling Dordrecht en Zwijndrecht trekken samen op tijdens de campagne door de Drechtsteden.

Lees verder
6 februari 2015

Huurders protest

Foto: Alfred Meijer / SP Dordrecht
Lees verder
23 januari 2015

Politiek Café SP drukbezocht

Foto: Politiek Café SP - Popcentrale 22 01 2015 / Alfred Meijer SP Dordrecht

Meer dan 65 mensen wisten de Popcentrale (in de kelder van het Energiehuis) aan de Noordendijk te vinden voor het bijwonen van het door de SP georganiseerde debat onder de noemer:
"Zorg doe je zo"

Lees verder
13 januari 2015

Meldpunt Sociale Dienst Drechtsteden

Foto: Alfred Meijer / SP Dordrecht

Heeft U klachten of opmerkingen over de Sociale Dienst Drechtsteden dan roepen wij u op om deze aan ons door te geven.

Lees verder

Pagina's