h
16 februari 2016

Politiek café SP Zwijndrecht over de WMO

SP - Zwijndrecht
Politiek Café
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Lees verder
15 januari 2016

ziektenkosten minima drechtsteden

De Drechtsteden zullen dit voorjaar het minimabeleid evalueren. In deze evaluatie zullen we als SP ons inzetten om het beschikbare geld zo effectief mogelijk in te zetten om de grote armeode in onze regio te bestrijden. En indien nodig moet er gewoon geld bij.

Lees verder
8 december 2015

ONTSLAG VOOR SCHOONMAKERS IN DORDRECHT

Foto: Helma Meijer / privé

Schoonmakers in de  Drechtsteden die de gebouwen van de Gemeentes Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht schoonmaken, komen op voor hun werk en inkomen.

Lees verder
3 december 2015

Herziening boetes

De Sociale Dienst Drechtsteden moet nu honderden door haar opgelegde boetes opnieuw gaan beoordelen. Nadat in de Drechtraad van afgelopen dinsdag 1 december een motie van die strekking is aangenomen.

Lees verder
1 december 2015

Dordrecht blijft intercitystad

Vanmiddag stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van SP en D66. In de motie verzochten zij de regering om zich in te zetten voor het behoud van Dordrecht als Intercityhalte. SP Dordrecht knokte hier al lang voor samen met andere lokale partijen en weet zich na steun van de SP-fractie in de Provincie Zuid-Holland nu eindelijk gesteund door de Tweede Kamer.

Lees verder
25 november 2015

Gooi het geld niet over de balk!

Enkele bekende Dordtenaren zijn van mening dat de gemeente Dordrecht diep in de buidel moet tasten om de start van de Tour de France naar Dordrecht te halen.

Lees verder
12 november 2015

Begrotingsdebat en de SP

Dinsdag 10 en woensdag 11 november vergaderde de gemeenteraad van Dordrecht over de begroting. Nog steeds tegen de achtergrond van forse bezuinigingen op de culturele sector en heel veel organisaties in de stad die hun subsidie kwijt raken. Maar omdat die bezuinigingen voor komend jaar nog even in de koelkast zijn gezet, en omdat er in ieder geval geen nieuwe tegenvallers zijn opgedoken, verandert er het komende jaar relatief weinig.

Lees verder
21 oktober 2015

lies van aelst: 'Regio duperen is politieke keuze'

Foto: DS / SP Zuid-Holland
Lees verder
13 oktober 2015

Huisvesting in Dordrecht

EEN HUIS VOOR IEDEREEN

Lees verder
25 augustus 2015

Voor een eerlijke verdeling van gemeentelijke lasten!

De SP fractie in Dordrecht wil het debat aangaan over een eerlijker verdeling van gemeentelijke lasten. Waar in de inkomstenbelasting een
progressief principe zit - hoe meer inkomen, hoe hoger de belasting - ontbreekt dat bij de gemeentelijke heffingen. Iedereen betaalt evenveel voor riool- en  afvalstoffenheffing. Of je nu een onderbetaalde verpleegkundige bent, of een overbetaalde zorgmanager.

Lees verder

Pagina's