h
2 februari 2019

Gemeente beloont mantelzorgers

Foto: SP / Ad artikel

Maar liefst 2500 mantelzorgers werden afgelopen week door de gemeente beloond met een bedrag van € 200. Ze mogen dan kiezen uit cash of bonnen. Het ADDD vertelde in een uitgebreid artikel hoe enthousiast deze jaarlijkse bijdrage werd ontvangen. Heel jammer dat de gemeente in 2 stappen deze zo gewaardeerde beloning gaat afbouwen naar een bedragje van € 60 op de in te voeren Dordtpas.

Lees verder
2 februari 2019

Leden bespreken een aantal actuele onderwerpen

Foto: Jack 't Lam / Eigen foto

Eind januari werd er enthouiast van gedachten gewisseld tussen de leden tijdens de eerste ledenvergadering van 2019.

Lees verder
5 januari 2019

Drechtstad van de baan

Foto: Debot

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 sprak de raad aan de hand van een extern rapport over de toekomst van de Drechtsteden. De ene partij streed nog meer dan de andere voor verdere overheveling van taken. Sommige partijen (met name de PvdA en D66) wilden zelfs fuseren tot één grote Drechtstad.

Lees verder
17 december 2018

SP zuinigste partij - maar AD begrijpt er niets van...

Foto: AD / AD

In het AD De Dordtenaar van vrijdag 14 december stond een artikel met als kop “SP kreeg in 2016 te veel, CDA en VVD te weinig”. Wel vaker dekt een kop niet de inhoud van een artikel, maar hier klopt er zelfs ook niets van het hele artikel.

Lees verder
14 december 2018

Woonlasten in Dordrecht - een open brief van de SP aan het Platform tegen de Armoede

Foto: SP / Screenshot raadsinformatiesysteem

In de gemeenteraad over de begroting dienden we als SP een voorstel in om de lokale woonlasten voor alle inwoners te verlagen. Het geld zou moeten komen van het licht verhogen van de belasting voor vastgoed eigenaren, tot het gemiddelde van de grote steden. Helaas werden we hierin alleen door de PVV gesteund. En dat terwijl alle partijen die deelnemen in het Platform tegen de Armoede het erover eens zijn dat de woonlasten in Dordrecht te hoog zijn. Maar waar blijven de daden bij de mooie woorden?

Lees verder
2 december 2018

Verklaring fractie en bestuur SP Dordrecht

Bij de afgelopen debatten over de begroting bleek weer de behoefte aan de stem van de SP als een echt ander geluid in de stad. Als enigen stemden we tegen de begroting, die vooral dient voor de belangen van grote vastgoedeigenaren en mensen die zich zeer dure huizen kunnen veroorloven. De gewone Dordtenaar wordt vergeten en moet zelfs tot 2020 wachten voor iets simpels als een kortingspas die minder vermogende Dordtenaren gratis krijgen. Dit was door alle partijen al beloofd in 2013!

Lees verder
27 november 2018

Chauffeurs komen met prima oplossing voor bushalte Essenhof

Foto: SP

De SP is geen voorstander van privatisering van basisvoorzieningen voor burgers. Het openbaar vervoer is er daar één van. Maar als je toch privatiseert, maak er dan optimaal gebruik van, bijvoorbeeld als een inwoner ruim voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer vraagt om een busverbinding naar de begraafplaats Essenhof in Dordrecht.

Lees verder
4 november 2018

Woordvoering algemene beschouwingen begroting 2019

Op 11 oktober werd ons de begroting toegestuurd. Daar de papieren versie wat uit de tijd is raakt, werd hij slechts digitaal verstrekt. Een waar zoekplaatje, met veel klikwerk, om te kunnen vinden wat men wil weten. Namelijk, waar gaat het geld van alle inwoners van onze stad aan uitgegeven worden? Prettig vonden wij dan ook, de achteraf nog verzonden begroting in pdf-bestand. Ook de geboden uitleg, maakte het een klein tikkeltje eenvoudiger. Maar toch hopen wij nog van het college te horen, hoe zij de begroting om kunnen bouwen, tot een instrument waarin we als raadsleden makkelijk en eenvoudig de weg kunnen vinden.

Lees verder
4 november 2018

Herfstbladeren van het college

Foto: Elles

Terwijl buiten de eerste herfstbladen vielen, dropte het college 281 begrotingsbladen op de stoep van de raadsleden. Waar te beginnen? Gewoon de bladblazer pakken en maar kijken of er bladen blijven liggen. Inderdaad 2 bladen bleven er achter.

Lees verder
26 oktober 2018

Falen van gemeentelijke website over kwijtschelding

Foto: Jack 't Lam / Eigen video opname

Bij onze hulpdienst komen regelmatig vragen binnen die te maken hebben met gemeentelijke belastingen, kwijtschelding, minima-beleid etc. Het zou dan wel handig zijn als de website van bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke Belastingdienst Drechtsteden hier informatie over zouden hebben.

Lees verder

Pagina's