h
30 oktober 2019

Van wie is de stad?

Foto: Vrije Tuinder / Vrije Tuinder

Op dinsdag 29 oktober stond de gemeenteraad van Dordrecht voor een simpele keuze: respecteren we een volkstuinvereniging van gewone Dordtenaren, die al tientallen jaren een stukje groen onderhouden? Of bulldozeren we de volkstuinen aan de kant, ten behoeve van de bouw van 20 dure villa's, waarmee het bestuur hoopt millionairs te lokken die misschien in Dordrecht willen wonen?

Lees verder
3 oktober 2019

Drechtraad handhaaft bezuinigingen op Sociale Dienst Drechtsteden

Een lang debat in de Drechtraad leverde dinsdag 1 oktober niets op. De concrete maatregelen die voorgesteld werden gingen van tafel, maar de taakstelling tot het bezuinigen van 3,6 miljoen op het sociaal domein bleef staan. Op een later moment komt dit terug vanuit het drechtstedenbestuur om dit opnieuw binnen de drechtraad te bespreken. 

Lees verder
30 september 2019

SP Solidair met acties Chemours!

Foto: Jan Brongers / Eigen foto

Vandaag, maandag 30 september, hebben de vakbondsleden bij Chemours besloten de stakingsacties voor een goede CAO door te zetten. De arbeiders van Chemours strijden voor hogere lonen, met een bodem van 150 euro in de maand erbij, voor korter werken voor ouderen en voor afschaffing van de discriminerende jeugdloonschalen.

Lees verder
19 september 2019

SP vraagt om oplossing voor buurtpreventieteam Crabbehof voor het kunnen dumpen van geruimd zwerfafval uit de wijk

Foto: Renate De.feo

Wat de SP betreft komt er nu snel een oplossing voor het buurtpreventieteam dat vrijwillig veel zwerfafval ruimt.

Lees verder
15 september 2019

Aanstaande zaterdag ruimen we samen zwerfafval. Doet u mee?

Foto: Renate

Zwerfafval ruimen in onze wijken op World Clean Up Day.                  Als SP Dordrecht doen we mee.

Lees verder
15 september 2019

Concept Stukken voor het SP congres staan online op spnet.nl

Foto: SP

Op 14 december is het landelijke XXIV congres van de SP. Lees de concept stukken op spnet.nl en geef alvast uw reactie via de mail.

Lees verder
12 september 2019

Zwerfvuil in Crabbehoff. Waar mogen de opruimers het laten?

Foto: Renate / Renate De.Feo

Buurtpreventieteam van Roger Wagenmans kan zwerfafval nergens kwijt. Wanneer gaan wij deze vrijwillige kanjers die andermans rotzooi dagelijks ruimen facilliteren?

Lees verder
11 september 2019

Welke gevolgen kan de stikstofproblematiek hebben voor de bouw van woningen en bedrijven in onze stad? De SP Dordrecht heeft hierover vragen gesteld aan het college

Foto: SP / stikstof

Gevolgen stikstofproblematiek voor de bouw van woningen en bedrijven in Dordrecht

Lees verder
10 september 2019

SP Dordrecht deed mee aan Dordrecht Pride

Foto: Jan Brongers

Op zaterdag 7 september namen we met een team van de SP Dordrecht deel aan de Dordrecht Pride.

Lees verder
11 maart 2019

Provinciale lijsttrekker Lies van Aelst in Dordrecht

Foto: Jan Brongers / Eigen foto

Lijsttrekker Lies van Aelst deed afgelopen zaterdag, 9 maart, mee aan een verkiezingsdebat in Dordrecht. Het ging vooral over de belangrijke regionale thema’s: het tekort aan betaalbare woningen, het openbaar vervoer en een schone, veilige leefomgeving. 

Lees verder

Pagina's