h

Blog

19 januari 2016

Sportraad nieuwe stijl: nodeloze en krachteloze papiermolen

Vandaag vergaderde de commissie Sociaal van de gemeenteraad o.a. over de instelling van een nieuwe Sportraad. Dit zou een door het gemeentebestuur te benoemen  "onafhankelijk" adviesorgaan moeten worden. Als SP zien wij het nut er niet van in. Hieronder onze woordvoering.

Lees verder
10 november 2015

Woordvoering begroting 1e termijn

Voorzitter,                         
De SP is blij dat onze voorstellen voor een eerlijke belastingheffing in Dordrecht al de nodige aandacht hebben gekregen. Helaas was de beschrijving van wat in ons voorstel staat niet altijd even nauwkeurig. Een van de opmerkingen die wij kregen was dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek zou mogen doen. Maar een voorstel dat heffingen verhoogt die het zwaarst drukt op de laagste inkomens terwijl de OZB voor huiseigenaren en onroerend goed bezitters verlaagd wordt is ook een vorm van inkomenspolitiek. Dus iedereen doet aan inkomenspolitiek, alleen doet de SP aan een eerlijke inkomenspolitiek. In onze nota ‘OZB en heffingen’ staat onze zienswijze beschreven. U vindt in de nota een uitgewerkt model. Wij gaan er van uit dat u onze nota allemaal uitgebreid bestudeerd hebt en gaan dan ook graag vanavond de discussie met u aan over de nota en het amendement “ OZB en heffingen” in de commissie bestuur en middelen. De veel stof doen opwaaiende miljonairstaks is een landelijk voorstel van de SP waar u alles over kunt lezen in het boekje “Er is genoeg voor iedereen”, dat wij u bij deze aanbieden.

Lees verder
1 oktober 2015

Noodopvang in de raad

Dinsdag de 29ste september besprak de gemeenteraad de vluchtelingencrisis en wat we in Dordrecht kunnen doen. De afgelopen jaren was het aantal vluchtelingen dat Nederland bereikte heel laag. Het COA heeft de afgelopen jaren veel asielzoekerscentra gesloten. En was daarom niet voorbereid op de toename van het aantal vluchtelingen door de crisis in Afrika en in Syrië.

Lees verder
2 juli 2015

Moties en amendementen bezuinigingsdebat

In het debat over de bezuinigingen heeft onze SP fractie diverse moties en amendementen ingediend. Hier een overzicht. De betreffende moties zitten bij dit artikel als bijlage.

Lees verder
2 juli 2015

Woordvoering fractie 2e termijn

Meneer de voorzitter. Er is het nodige gezegd over de totstandkoming van Agenda voor de Stad en de kadernota. Als SP hadden we bij aanvang van de discussie al de kritiek dat hele beleidsterreinen buiten de discussie werden verklaard. Daarom stemden wij toen ook al niet in met het proces rond Agenda voor de Stad.

Lees verder
30 juni 2015

Woordvoering SP in bezuinigingsdebat

Voorzitter,
Allereerst dank aan de opstellers van Kadernota en Agenda voor de stad, omdat zij rekening gehouden hebben met onze wens om geen boekwerken te krijgen waarvoor we een steekwagentje nodig hebben. Dat is gelukt. Helaas heb ik, en velen met mij, nog steeds hier en daar een loep nodig. Maar genoeg over het uiterlijk, laten we even aan placemaking gaan doen, zoals op pagina acht van de AvdS staat. Als deze zelf verzonnen formulering al iets zou betekenen, dan is dat plaats maken. Als in plaats maken voor. En dat heeft helemaal niets te maken met het je “eigenaar voelen van de openbare ruimte” of “onze inwoners meer betrokken” krijgen. Wij vroegen ons ook af “betrokken waarbij dan?” Want dat wordt niet vermeld.

Lees verder
30 juni 2015

Vraagtekens bij Delta Experience

Verklaring aangaande plannen “Delta Experience”

Lees verder
7 april 2015

Voor een socialistische republiek!

27 april aanstaande staat onze stad Dordrecht in het centrum van de belangstelling. Voor veel inwoners van Dordt, en van Nederland is koningsdag vooral een feestdag. Muziek, vrijmarkten, drinken. Voor het gemeentebestuur is het een mooie - maar wel heel dure - manier om de stad (en zichzelf) te promoten. Met alle dagelijkse problemen van de crisis is iedereen een dag feest natuurlijk van harte gegund, maar het is wel goed om stil te staan bij de vraag waarom we eigenlijk een koning hebben, wat voor rol die speelt in de staat en de maatschappij, en of het niet anders zou moeten.

Lees verder
1 april 2015

Gemeente bestelt de bulldozers voor Doelesteyn

Woordvoering SP in de raad van 31 maart over parkeerplaatsten Doelesteyn / Steegoversloot

Lees verder

Pagina's

U bent hier