h

Blog

8 november 2016

En hier onze moties

Amendement geen extra geld voor organisatie:

Lees verder
8 november 2016

Woordvoering 2e termijn

Ik wil mijn 2e termijn beginnen met het feliciteren van de heer van Verk (PvdA) met zijn nieuwe positie als woordvoorder van het college. De heer Sleeking voelde geen behoefte meer om in te gaan op ons amendement over de 125.000 extra voor de organisatie, omdat de heer van Verk op dat gebied al alles had gezegd.

Lees verder
8 november 2016

Woordvoering SP begrotingsdebat

Voorzitter, Pecunia non olet, ofwel geld stinkt niet. Teneinde aan geld te komen om de lege
schatkist te vullen begon keizer Vespasianus met het heffen van belasting op urine.  Rioolbelasting bestaat nog steeds en ook op andere onfris ruikende zaken als bijvoorbeeld afval wordt belasting geheven. Je moet wat om aan geld te komen. Die belastingen hef je bij de inwoners van de stad. Ondanks dat de bevolking niet krimpt, wordt de belasting wel steeds hoger. Voeg daarbij het wegbezuinigen van veel dat het leven voor de inwoners van deze stad aangenaam of aangenamer maakt, zoals talloze verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, jeugd, welzijn en zorg. Zeker niet als je daarbij de averechtse resultaten ziet van de inspanningen om de maritieme sector te
reanimeren. Die is ofwel geëmigreerd of ligt zieltogend in een hoek de laatste adem uit te blazen. Dan kun je met de beste wil van de wereld toch niet anders dan de conclusie trekken dat het nu niet echt geweldig gaat met onze stad.

Lees verder
28 juni 2016

Woordvoering kadernota

Het college heeft haar wensenlijstje voor 2017 ingediend bij de gemeenteraad. Wat die wensen moeten gaan kosten tussen 2017 en 2020 komt “toevallig” precies overeen met de ruim 12 miljoen die, zo vertelt ons de aanvulling op de jaarstukken 2015, netto overblijft na de budgetoverheveling. Of is dat misschien minder toevallig dan het lijkt?

Lees verder
20 juni 2016

Afbraak subsidies: een klap in het gezicht van de Dordtse bevolking!

Talloze Dordtenaren zetten zich in voor hun medemens en de samenleving. Vrijwilligers bij scouting-verenigingen, speeltuinen, Dordt in Stoom, sportorganisaties, culturele verenigingen, activiteiten voor gehandicapten. Week in, week uit, jaar in jaar uit worden avonden, voorstellingen, vakantiekampen en evenementen georganiseerd.

Lees verder
14 juni 2016

Woordvoering jaarstukken

Voorzitter, als oppositiepartij ben je bij de jaarrekening vanzelfsprekend altijd op zoek naar het verschil tussen de wijze waarop het college zich verantwoordt en de wijze waarop je zelf de realiteit in het afgelopen jaar ervaren hebt. De realiteit die tot je komt, soms uit eigen ervaring, maar vooral heel vaak uit die van andere inwoners van onze gemeente. En dan wordt het verhaal toch, ook zeker in dit geval, heel anders dan het verhaal dat het college verwoord in de jaarstukken over 2015.

Lees verder
26 april 2016

Woordvoering Spuiboulevard: ook sociale woningbouw!

Op 26 april vergaderde de commissie Fysiek van de gemeenteraad van Dordrecht over de plannen voor de Spuiboulevard. Hier zien grote projectontwikkelaars kans om flinke winsten te realiseren. Aan huisvesting voor jongeren of mensen met minder geld is niet gedacht. Hieronder de woordvoering van ons commissielid Guido Frantzen.

Lees verder
19 maart 2016

Gat in hun hand!!!

Weer konden de Dordtenaren zich de afgelopen dagen verbazen over de plannen van B&W.
Een stroom van verwondering en ongeloof kwam los, nadat de plannen bekend gemaakt werden dat er een gat in Visbrug zou moeten komen. In dat gat komt dan een trap en een aanlegsteiger voor bootjes.

Lees verder
1 maart 2016

Bewoners succes tegen betaald parkeren!

Weer heeft samenwerking binnen een wijk succes gehad in het tegenhouden van parkeerkosten. Vorig jaar wisten de bewoners van het Groenendijk gebied succesvol een parkeervergunningszone uit hun wijk te weren. Nu hebben de bewoners van het aan het Weizichtpark gelegen deel van  de wijk Nieuw
Krispijn een soortgelijke maatregel weten te voorkomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier