h

Blog Ineke Jager

19 juni 2017

Woordvoering Kadernota 2018

Hieronder de woordvoering van de SP fractie in de raad over de kadernota. De kadernota zet de grote lijnen uit voor de begroting. Als SP geeft het ons de gelegenheid aandacht te vragen voor de zaken die wij belangrijk vinden, zoals betaalbare huizen voor iedereen, de zorg, de belangen van de lagere inkomens. Voor het gemeentebestuur vooral de kans om nieuwe dure en onzinnige plannen te lanceren. Van een woontoren van 100 meter hoog voor hogere inkomens op het leerpark, tot één miljoen voor een feestje wegens 800 jaar stad.

Lees verder
8 november 2016

Woordvoering SP begrotingsdebat

Voorzitter, Pecunia non olet, ofwel geld stinkt niet. Teneinde aan geld te komen om de lege

Lees verder
28 juni 2016

Woordvoering kadernota

Het college heeft haar wensenlijstje voor 2017 ingediend bij de gemeenteraad. Wat die wensen moeten gaan kosten tussen 2017 en 2020 komt “toevallig” precies overeen met de ruim 12 miljoen die, zo vertelt ons de aanvulling op de jaarstukken 2015, netto overblijft na de budgetoverheveling. Of is dat misschien minder toevallig dan het lijkt?

Lees verder
14 juni 2016

Woordvoering jaarstukken

Voorzitter, als oppositiepartij ben je bij de jaarrekening vanzelfsprekend altijd op zoek naar het verschil tussen de wijze waarop het college zich verantwoordt en de wijze waarop je zelf de realiteit in het afgelopen jaar ervaren hebt. De realiteit die tot je komt, soms uit eigen ervaring, maar vooral heel vaak uit die van andere inwoners van onze gemeente. En dan wordt het verhaal toch, ook zeker in dit geval, heel anders dan het verhaal dat het college verwoord in de jaarstukken over 2015.

Lees verder
10 mei 2016

Woordvoering Spuiboulevard: ook sociale woningbouw!

Voorzitter,

 

In ons amendement vragen wij u om in de woonvisie Spuiboulevard op te nemen dat 30% van de daar te bouwen woningen binnen de sociale sector moet vallen, en het raadsbesluit dienovereenkomstig aan te passen.

 

Waarom vragen wij u dit?

Lees verder
10 november 2015

Woordvoering begroting 1e termijn

Voorzitter,                         

Lees verder
16 december 2014

Woordvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch gemeenteraad 16-12-2014

Woordvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch gemeenteraad 16-12-2014

Voorzitter,

Lees verder

U bent hier