h

Blog Ineke Jager

19 juni 2017

Woordvoering Kadernota 2018

Hieronder de woordvoering van de SP fractie in de raad over de kadernota. De kadernota zet de grote lijnen uit voor de begroting. Als SP geeft het ons de gelegenheid aandacht te vragen voor de zaken die wij belangrijk vinden, zoals betaalbare huizen voor iedereen, de zorg, de belangen van de lagere inkomens. Voor het gemeentebestuur vooral de kans om nieuwe dure en onzinnige plannen te lanceren. Van een woontoren van 100 meter hoog voor hogere inkomens op het leerpark, tot één miljoen voor een feestje wegens 800 jaar stad.

Lees verder
8 november 2016

Woordvoering SP begrotingsdebat

Voorzitter, Pecunia non olet, ofwel geld stinkt niet. Teneinde aan geld te komen om de lege
schatkist te vullen begon keizer Vespasianus met het heffen van belasting op urine.  Rioolbelasting bestaat nog steeds en ook op andere onfris ruikende zaken als bijvoorbeeld afval wordt belasting geheven. Je moet wat om aan geld te komen. Die belastingen hef je bij de inwoners van de stad. Ondanks dat de bevolking niet krimpt, wordt de belasting wel steeds hoger. Voeg daarbij het wegbezuinigen van veel dat het leven voor de inwoners van deze stad aangenaam of aangenamer maakt, zoals talloze verenigingen en organisaties op het gebied van cultuur, jeugd, welzijn en zorg. Zeker niet als je daarbij de averechtse resultaten ziet van de inspanningen om de maritieme sector te
reanimeren. Die is ofwel geëmigreerd of ligt zieltogend in een hoek de laatste adem uit te blazen. Dan kun je met de beste wil van de wereld toch niet anders dan de conclusie trekken dat het nu niet echt geweldig gaat met onze stad.

Lees verder
28 juni 2016

Woordvoering kadernota

Het college heeft haar wensenlijstje voor 2017 ingediend bij de gemeenteraad. Wat die wensen moeten gaan kosten tussen 2017 en 2020 komt “toevallig” precies overeen met de ruim 12 miljoen die, zo vertelt ons de aanvulling op de jaarstukken 2015, netto overblijft na de budgetoverheveling. Of is dat misschien minder toevallig dan het lijkt?

Lees verder
14 juni 2016

Woordvoering jaarstukken

Voorzitter, als oppositiepartij ben je bij de jaarrekening vanzelfsprekend altijd op zoek naar het verschil tussen de wijze waarop het college zich verantwoordt en de wijze waarop je zelf de realiteit in het afgelopen jaar ervaren hebt. De realiteit die tot je komt, soms uit eigen ervaring, maar vooral heel vaak uit die van andere inwoners van onze gemeente. En dan wordt het verhaal toch, ook zeker in dit geval, heel anders dan het verhaal dat het college verwoord in de jaarstukken over 2015.

Lees verder
10 november 2015

Woordvoering begroting 1e termijn

Voorzitter,                         
De SP is blij dat onze voorstellen voor een eerlijke belastingheffing in Dordrecht al de nodige aandacht hebben gekregen. Helaas was de beschrijving van wat in ons voorstel staat niet altijd even nauwkeurig. Een van de opmerkingen die wij kregen was dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek zou mogen doen. Maar een voorstel dat heffingen verhoogt die het zwaarst drukt op de laagste inkomens terwijl de OZB voor huiseigenaren en onroerend goed bezitters verlaagd wordt is ook een vorm van inkomenspolitiek. Dus iedereen doet aan inkomenspolitiek, alleen doet de SP aan een eerlijke inkomenspolitiek. In onze nota ‘OZB en heffingen’ staat onze zienswijze beschreven. U vindt in de nota een uitgewerkt model. Wij gaan er van uit dat u onze nota allemaal uitgebreid bestudeerd hebt en gaan dan ook graag vanavond de discussie met u aan over de nota en het amendement “ OZB en heffingen” in de commissie bestuur en middelen. De veel stof doen opwaaiende miljonairstaks is een landelijk voorstel van de SP waar u alles over kunt lezen in het boekje “Er is genoeg voor iedereen”, dat wij u bij deze aanbieden.

Lees verder
30 juni 2015

Woordvoering SP in bezuinigingsdebat

Voorzitter,
Allereerst dank aan de opstellers van Kadernota en Agenda voor de stad, omdat zij rekening gehouden hebben met onze wens om geen boekwerken te krijgen waarvoor we een steekwagentje nodig hebben. Dat is gelukt. Helaas heb ik, en velen met mij, nog steeds hier en daar een loep nodig. Maar genoeg over het uiterlijk, laten we even aan placemaking gaan doen, zoals op pagina acht van de AvdS staat. Als deze zelf verzonnen formulering al iets zou betekenen, dan is dat plaats maken. Als in plaats maken voor. En dat heeft helemaal niets te maken met het je “eigenaar voelen van de openbare ruimte” of “onze inwoners meer betrokken” krijgen. Wij vroegen ons ook af “betrokken waarbij dan?” Want dat wordt niet vermeld.

Lees verder
16 december 2014

Woordvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch gemeenteraad 16-12-2014

Woordvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch gemeenteraad 16-12-2014

Lees verder

U bent hier