h

Nieuws uit 2003

18 september 2003

Dordrecht proeftuin voor WMO

Het symposium ‘Sturen op verantwoordelijkheid’ vormde het officiële startsein voor een bijzonder experiment. Komend jaar gaat de sector Onderwijs & Welzijn van de gemeente Dordrecht, samen met een aantal maatschappelijke instellingen én hun cliënten aan de slag om op andere wijze vorm te geven aan de onderlinge relaties en werkwijze. Belangrijkste inspiratiebron hierbij is het advies ‘Bevrijdende Kaders, sturen op verantwoordelijkheid’, dat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in februari uitbracht aan het kabinet. De filosofie van dit advies zal voor het eerst in praktijk gebracht gaan worden met invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lees verder

U bent hier