h

Nieuws uit 2007

22 november 2007

Brief over WMO van SP-afdeling Dordrecht aan de gemeente

In het kader van de wmo heeft de gemeente een inspraak ronde gehouden
over het meerjarenbeleidsplan 2008-2010. Lees de inzending van de
SP Dordrecht.

Lees verder
25 september 2007

Nieuwe Ledenbijeenkomst

Op 25 september jl. heeft het bestuur samen met het SP Scholingsteam een eerste Nieuwe Ledenbijeenkomst georganiseerd. Met een kleine en goed geluimde groep is een positief begin gemaakt met de wederzijdse kennismaking met de SP en elkaar.

Lees verder
28 juni 2007

Platform 'Dordrecht tegen de sloop en woningnood' opgericht

Op 27 juni is door een aantal bewoners uit Dordt-West, onder het toeziend oog van Remi Poppe, het platform 'Dordrecht tegen de sloop en woningnood' opgericht. De bewonersbijeenkomst mag een succes genoemd worden!

Lees verder
18 juni 2007

Bewonersavond Nassaulocatie met Remi Poppe.

Op 27 juni 2007 om 20:00 is er een bijeenkomst in de Ducdalf voor die bewoners van Nieuw Krispijn waarvan het huis binnen 3 jaar wordt gesloopt.

Lees verder
17 juni 2007

ALV: nieuw bestuur gekozen

Op dinsdag 12 juni heeft er een Algemene Ledenvergadering plaats gevonden van de afdeling.

Lees verder
26 april 2007

Laat de Beneluxtrein rijden

De toekomst van de Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel hangt aan een zijden draadje. Nu kunnen reizigers nog snel en redelijk goedkoop reizen met deze internationale treinverbinding. Maar met de komst van de HogeSnelheidLijn in december dreigt de betaalbare Beneluxtrein opgeheven te worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier