h

Nieuws uit 2012

10 december 2012

Open brief aan gemeenteraad over meevallers van de Sociale Dienst

De gemeente Dordrecht heeft een meevaller gehad van 7,2 miljoen op de uitgaven van de Sociale Dienst. In plaats van dit geld ten goede te laten komen van de mensen voor wie het eigenlijk bedoeld was, wil het bestuur het in de grote pot stoppen, de algemen reserves. Om die reden hebben we als SP afdeling een open brief aam de gemeenteraad gestuurd waarin we voorstellen dit anders te doen. Hieronder onze brief:

Lees verder
28 november 2012

MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN ERKENT: ARMOEDE IN NEDERLAND BESTAAT

SP ACTIE KINDERSCHOEN VINDT STEUN BIJ WETHOUDER B. van de Burgt EN TROK BREDE BELANGSTELLING VAN DE AANWEZIGE GEMEENTERAADSLEDEN.GEMEENTERAAD.

De SP afdeling Dordrecht heeft dinsdagavond 27 november samen met SP 2e kamerlid Sadet Karabulut de landelijke SP actie Kinderschoen in Dordrecht geopend, in het bijzijn van diverse gemeenteraadsleden.
Door het aanbieden van een lege sinterklaas kinderschoen - die symbool staat voor de 2.600 kinderen die in Dordrecht opgroeien in armoede - aan Wethouder Bert van de Burgt.
De SP afdeling Dordrecht heeft de Wethouder op het probleem gewezen dat niet ieder Dordts gezin dat onder de armoedegrens leeft, vanzelfsprekend ge nformeerd wordt door de SDD over de mogelijkheden van de aanvullende regelingen waardoor mensen en kinderen onnodig inleveren op hun kwaliteit van het bestaan.
De Wethouder onderkent het probleem en heeft toegezegd de mogelijkheden, voor gezinnen onder het niveau van 110% van de bijstand sterker onder hun aandacht te brengen.
Tijdens het gesprek met SP 2e Kamerlid Sadet Karabulut heeft de wethouder zijn steun toegezegd om de landelijke SP actie te steunen met het schrijven van een brief aan de minister waarin hij zijn bezorgdheid, namens de stad Dordrecht, over de voornemens van het Kabinet zal uitspreken.
De SP afdeling Dordrecht sprak bij monde van haar organisatiesecretaris mw. Van Wingerden haar dank uit voor het begrip en de toegezegde steun van de Wethouder.
De door de diverse SP afdelingen verzamelde kinderschoenen worden op 5 december 2012 door SP 2e Kamerlid Sadet Karabulut overhandigd aan minister Ascher om de regering er op te wijzen dat vooral de kinderen de dupe zullen zijn van de komende bezuinigingen.
De verzamelde kinderschoenen worden hierna aan een goed doel geschonken


SP DORDRECHT ROEPT GEMEENTE OP: MAAK EEN EIND AAN ARMOEDE ONDER KINDEREN.

In Dordrecht voltrekt zich een stille tragedie. Zonder gezicht, zonder geluid, maar toch is het er.
En het is schrijnend, want het betreft de allerkleinste van de stad, zonder dat zij er iets aan kunnen doen.

De SP vindt dat er iets moet gebeuren.

Uit onderzoek van de SP Dordrecht blijkt dat 2.600 kinderen in armoede opgroeien.
Thuis is te weinig geld voor een gezonde maaltijd, schoolreisjes, nieuwe kleren of een verjaardagscadeautje voor vriendjes.
Kinderen die deze dagen hun schoentje zetten treffen deze de volgende ochtend steeds vaker leeg aan,.
Het kan zo niet langer, vindt de SP Dordrecht. Daarom biedt de SP vele lege kinderschoenen - HET symbool voor kinderen die opgroeien in armoede - op 27 november
aan wethouder B van de Burgt aan.

De afgelopen weken zijn veel kinderschoenen ingezameld.
De SP Dordrecht wil dat het college er bij het Rijk op aandringt dat er een plan moet komen om de armoede onder kinderen in Dordrecht en de rest van Nederland op te lossen.
Ondanks de crisis zijn wij een rijk land en een rijke stad, als we eerlijker delen hoeft in de toekomst geen kinderschoen meer leeg te staan.

Laat de kinderen niet de rekening krijgen van de crisis!

Lees verder
14 september 2012

Verkiezingscampagne 2012

Ook in Dordrecht is actief campagne gevoerd voor de tweede kamerverkiezingen. Hoewel we naturlijk graag meer zetels hadden gehad hebben we met veel mensen kunnen spreken, en is de basis gelegd voor verdere uitbouw van de partij in de toekomst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier